Skip to main content
search
0

STCW - Advanced Fire Fighting (AFF)

Inleiding
De STCW – Advanced fire fighting (AFF) training beoogt de opleiding in gevorderde brandbestrijding in overeenstemming met het STCW-reglement van 1978,
zoals gewijzigd in 2010, REG.VI/3, Sec.A-VI/3 Para.5, en tabel A-VI/3.
De nadruk van de opleiding ligt op organisatie, tactiek en bevelvoering.

Wanneer hij voldoet aan de minimumbekwaamheidsnorm voor gevorderde brandbestrijding, is de cursist in staat het bevel te voeren, brandbestrijdingsploegen te organiseren en te trainen en brandbestrijdingsoperaties te leiden.
De zeevarende heeft kennis verworven van brandpreventie en is in staat brandopsporings- en brandblussystemen en -apparatuur te inspecteren en te onderhouden.
Hij is ook in staat brandincidenten te onderzoeken en te rapporteren.

Doelstelling
Na afronding van de cursus is de cursist in staat om gedegen brandbestrijdingsoperaties te organiseren en zorg te dragen voor een effectieve brandbestrijding, waarbij de veiligheid van de opvarenden voorop staat.

Doelgroep
Officieren met een vaarbevoegdheid als wachtdoende officier volgens de Nederlands zeevaartbemanningswetgeving (verplichting) en STCW, incl. Manila Amendments.

Voorwaarden voor deelname
De cursist dient in het bezit te zijn van:

 • een geldige geneeskundige verklaring voor de zeescheepvaart
 • een geldig certificaat Basic training (STCW 2010)
 • een goede gezondheid en fysiek in staat om aan de praktische oefeningen deel te nemen. (waaronder gebruik ademluchttoestel, besloten ruimtes en warmtebelasting)


Cursusinhoud

De cursus is onderverdeeld in een theorie- en een praktijkdeel met de volgende onderwerpen:

Theorie:

 • veiligheid
 • noodsituaties met betrekking tot brand
 • brandtheorie
 • brandcontrole aan boord van schepen
 • gebruik van beschermende apparatuur met betrekking tot brand

Praktijk:

 • command and control
 • gebruik juiste blusmiddelen
 • gebruik ademlucht apparatuur
 • brandbestrijding van binnen- en buitenbranden

Certificering
Na het succesvol doorlopen van de cursus ontvangt de cursist het certificaat:

Proficiency in Advanced Fire Fighting, STCW reg. VI/3, section A-VI/3, Table A VI/3

Geldigheid
5 jaar

Cursusduur
4 aaneengesloten dagen

Aantal cursisten
Minimaal 6, maximaal 12 deelnemers

Lestijden
08.30 – 17.00 uur