Skip to main content
search
0

Komende trainingen

STCW - SCV Code

Veiligheidscode voor kleine commerciële schepen die in het Caribische handelsgebied varen (SCV-code 2021)

Veiligheidscode voor kleine commerciële schepen die in het Caribische handelsgebied varen (SCV-code 2021)

Opgesteld voor de Caribische landen Met de steun van de Internationale Maritieme Organisatie

Caribisch handelsgebied: de Golf van Mexico en de Caribische Zee zelf, met inbegrip van de baaien en zeeën daarin, alsmede dat deel van de Atlantische Oceaan dat wordt begrensd door een loxodroom vanaf een punt op de oostkust van de Verenigde Staten van Amerika op 32o 00′ noorderbreedte tot het snijpunt 20o 00′ noorderbreedte, 59 o 00′ westerlengte; vandaar door een loxodroom tot het snijpunt 7o 20′ noorderbreedte, 50o westerlengte; vandaar door een loxodroom in zuidwestelijke richting tot de
oostelijke grens van Frans Guyana

De veiligheidscode voor kleine handelsvaartuigen (SCV-code) schrijft operationele normen voor inzake veiligheid, diplomering van zeelieden en welzijn en bescherming van het mariene milieu voor kleine handelsvaartuigen die in het Caribische handelsgebied (CTA) opereren.

De SCV-code is van toepassing op commercieel geëxploiteerde schepen die in het Caribische handelsgebied handel drijven, met een lengte over alles van 5 meter of meer en een lengte (L) van minder dan 24 meter.
Passagiersschepen mogen volgens deze code: alleen varen op een afstand van 20 mijl of minder van de dichtstbijzijnde haven of veilige vluchtplaats; niet meer dan 150 passagiers vervoeren; en indien er overnachtingsaccommodatie aanwezig is, niet meer dan 50 passagiers op nachtelijke reizen vervoeren.

Rangen en gebiedsbeperkingen van vaarbewijzen
Een overeenkomstig voorschrift X/4.1 afgegeven vaarbewijs als kapitein draagt de titel “vaarbewijs” en moet van een van de volgende rangen zijn, die op het bewijs moeten worden vermeld:
Boatmaster Licence, Grade 1
Boatmaster Licence, Grade 2
Boatmaster Licence, Grade 3
Boat Engineer License, Grade 1
Boat Engineer License, Grade 2

De rang van de vergunning die geschikt is voor een schip dat vaart in wateren die zijn aangegeven in kolom (1) van tabel X/5.2 & tabel X/9.2 en dat van de grootte of het type is dat met betrekking tot die wateren in kolom (2) van de tabel is aangegeven, is de rang van de vergunning.
(2) van de tabel is ofwel de rang die in kolom (3) van de tabel is aangegeven met betrekking tot die wateren en die grootte of dat type vaartuig, ofwel, wanneer de aldus aangegeven rang 2 of 3 is, een hogere rang dan de aldus aangegeven rang:

Onder beschermde wateren wordt verstaan een gebied dat door de bevoegde autoriteit als zodanig is aangewezen voor de kleine vaartuigen met betrekking tot haar territoriale wateren, dat bestaat uit beschutte wateren die geen bijzondere gevaren opleveren. Indien niet als zodanig aangewezen, is het een gebied dat in geen geval in geen geval meer dan 3 zeemijlen van een veilige vluchtplaats verwijderd is.

Haven of veilige toevluchtsoord: een haven, inham of ander waterlichaam dat gewoonlijk door land beschut is tegen zware zeeën door land dat geen bijzondere gevaren oplevert en waar een schip veilig naar binnen kan kan varen en waar de opvarenden veilig van boord kunnen gaan. De geschiktheid van een locatie als veilige vluchtplaats wordt bepaald door de bevoegde autoriteit.

Kustwateren: een door de bevoegde autoriteit als zodanig aangewezen gebied met betrekking tot de territoriale zee en de aansluitende zone, maar dat zich in geen geval uitstrekt tot meer dan 20 zeemijlen van een haven of een toevluchtsoord. Indien niet als zodanig aangewezen, wordt hieronder verstaan een gebied niet meer dan 20 zeemijl van een haven of veilige haven.

Onder blootgestelde (exposed) wateren wordt verstaan alle wateren die meer dan 20 zeemijlen verwijderd zijn van een haven of veilige toevluchtsoord, of andere wateren die door de bevoegde autoriteit als zodanig zijn aangewezen.

Wanneer een schip, waarvan de kapitein in het bezit moet zijn van een vaarbevoegdheid, zeilen als voornaamste voortstuwingsmiddel heeft, is een aantekening zeil vereist. De eis voor een aantekening zeil is een praktische test
over het omgaan met de boot, zoals beschreven in bijlage 11-1.3.

Een vaarbewijs van elke rang is onderworpen aan de beperkingen die de administratie kan vaststellen ten aanzien van het gebied of de gebieden waarin een vaartuig onder het bevel van de houder mag worden bevaren; elke dergelijke beperking moet in het bewijs van bevoegdheid worden vermeld.

Om Boat Master graad 3 te verkrijgen moet een aanvrager:

 • 18 jaar en ouder
 • geldig certificaat Medical First Aid (deel van de cursus!)
 • een geldige geneeskundige verklaring
 • een goede gezondheid en fysiek in staat om aan de praktische oefeningen deel te nemen.
 • geldig marifonie Certificaat.

Om Boat Master graad 2 te verkrijgen moet een aanvrager:

 • 20 jaar en ouder
 • goedgekeurde vaartijd van ten minste twee maanden hebben voltooid
 • een geldige geneeskundige verklaring
 • een goede gezondheid en fysiek in staat om aan de praktische oefeningen deel te nemen
 • in het bezit zijn van Boat Master graad 3 / Boat Master grade III.
 • Certificaten: (beschikbaar bij DRTC Caribbean)
  • Basic Sea Survival – e.g. IMO Model Course 1.19
  • Elementary First Aid – e.g. IMO Model Course 1.13
  • Basic Firefighting Course – e.g. IMO Model Course 1.20
  • Personal Safety and Social Responsibility – e.g. IMO Model Course 1.21


Om Boat Master graad 1 te verkrijgen moet een aanvrager:

 • 20 jaar en ouder
 • goedgekeurde vaartijd van ten minste vier maanden hebben voltooid
 • een geldige geneeskundige verklaring
 • een goede gezondheid en fysiek in staat om aan de praktische oefeningen deel te nemen
 • In het bezit van Boat Master graad 2 / Boat Master graad II
 • Certificaten: (beschikbaar bij DRTC Caribbean)
  • Basic Sea Survival – e.g. IMO Model Course 1.19
  • Elementary First Aid – e.g. IMO Model Course 1.13
  • Basic Firefighting Course – e.g. IMO Model Course 1.20
  • Personal Safety and Social Responsibility – e.g. IMO Model Course 1.21

 

Om Boat Engineer graad 2 te verkrijgen moet een aanvrager:

 • 18 jaar en ouder
 • een geldige geneeskundige verklaring
 • een goede gezondheid en fysiek in staat om aan de praktische oefeningen deel te nemen
 • Certificaten (STCW Basic Safety Training): (beschikbaar bij DRTC Caribbean)
  • Basic Sea Survival – e.g. IMO Model Course 1.19
  • Elementary First Aid – e.g. IMO Model Course 1.13
  • Basic Firefighting Course – e.g. IMO Model Course 1.20
  • Personal Safety and Social Responsibility – e.g. IMO Model Course 1.21

 

Om Boat Engineer graad 1 te verkrijgen moet een aanvrager:

 • 18 jaar en ouder
 • een geldige geneeskundige verklaring
 • een goede gezondheid en fysiek in staat om aan de praktische oefeningen deel te nemen
 • in het bezit zijn van Boat Engineer graad 2
 • Certificaten (STCW Basic Safety Training): (beschikbaar bij DRTC Caribbean)
  • Basic Sea Survival – e.g. IMO Model Course 1.19
  • Elementary First Aid – e.g. IMO Model Course 1.13
  • Basic Firefighting Course – e.g. IMO Model Course 1.20
  • Personal Safety and Social Responsibility – e.g. IMO Model Course 1.21

Note

Passagiersschepen onder deze Code moeten

alleen varen op een afstand van 20 mijl of minder van de dichtstbijzijnde haven of veilige vluchtplaats;

mogen niet meer dan 150 passagiers vervoeren; en

indien overnachtingsaccommodatie aanwezig is, niet meer dan 50 passagiers op nachtelijke reizen vervoeren.

Vragen of op zoek naar cursus data?

DRTC Curacao [email protected]

DRTC Caribbean [email protected]

DRTC Hoofdkantoor Vlissingen [email protected]

DRTC Groningen [email protected]