Skip to main content
search
0

ISPS Havenbeveiliger

De cursus Havenbeveiliger is een cursus van 4 dagdelen, die tot doel heeft gediplomeerde beveiligers te kwalificeren voor beveiligingswerk in (zee-)havengebieden en op de terminals en facilities aldaar. De noodzaak voor kwalificatie vloeit voort uit de ISPS-code en de daarmee samenhangende ‘Havenbeveiligingswet’. We bespreken alles wat te maken heeft met havenbeveiliging.

De cursus bestaat uit  theorie- en praktijkdelen. De praktijkdelen worden afgetoetst tijdens de lessen. De theoretische toetsing vindt plaats aan het eind van het laatste dagdeel.
Bij voldoende resultaat ontvangt de cursist het certificaat ‘Havenbeveiliger’.

Doelgroep
Beveiligers werkzaam bij of op op- en overslagbedrijven in de (zee-) havensector.

Vooropleiding
Diploma Beveiliger 2 of gelijkgestelde beveiligingsdiploma’s.
In verband met de gebezigde terminologie in de cursus is basiskennis van de Engelse taal gewenst.

Duur
De cursus duurt in totaal 4 dagdelen van 3 klokuren.

Aantal cursisten
Maximaal 10 personen per cursus.

Afsluiting
Theoretische toetsing vindt plaats aan het eind van het laatste dagdeel.
Praktische toetsing vindt plaats tijdens de diverse lesonderdelen.
Bij voldoende resultaat ontvangt de cursist het certificaat ‘Havenbeveiliger’.

Erkenning
De cursus voldoet aan de eisen gesteld door IMO en de Nederlandse overheid en is erkend door de minister van Verkeer en Waterstaat.