Skip to main content
search
0

Kies uw locatie en datum

NIBHV Bedrijfshulpverlener Herhaling LRH + B&O

Doelstelling
Het diploma Bedrijfshulpverlening geldig houden.

Als verantwoordelijke organisatie is het van cruciaal belang om de vaardigheden van uw medewerkers voor noodsituaties up-to-date te houden. Deze herhalingscursus is ontworpen om de kennis en vaardigheden die tijdens de basistraining Bedrijfshulpverlening zijn opgedaan te versterken. Door deel te nemen aan deze cursus frist u uw kennis van noodprotocollen op, verbetert u uw EHBO-vaardigheden en versterkt u uw vermogen om effectief te reageren op noodsituaties op de werkplek.

Bestemd voor
Bezitters van het diploma BHV.

Cursusinhoud
Eerste hulp; beperken en bestrijden van beginnende brand; ontruiming en communicatie. De herhalingscursus Bedrijfshulpverlening is een uitgebreid trainingsprogramma dat een breed scala aan onderwerpen behandelt om ervoor te zorgen dat u klaar bent voor noodsituaties. De cursus wordt gegeven door ervaren trainers die goed bekend zijn met noodprocedures en best practices. Door middel van een combinatie van theoretische lessen, praktische oefeningen en hands-on simulaties verwerft u de benodigde vaardigheden en het vertrouwen om verschillende noodsituaties op de werkplek aan te pakken.

  1. Herziening van noodprocedures: Verkrijg een grondig begrip van noodprotocollen, evacuatieprocedures en de rol van het bedrijfshulpverleningsteam.
  2. Brandveiligheid: Herzie principes van brandveiligheid, leer over brandpreventiemaatregelen en begrijp het juiste gebruik van brandblussers.
  3. Noodcommunicatie: Verbeter uw communicatievaardigheden tijdens noodsituaties, inclusief het effectieve gebruik van noodapparatuur en duidelijke instructies aan collega’s.

Certificering
Herhaling Bedrijfshulpverlener.

Geldigheid
Het diploma heeft een geldigheidsduur van een jaar vanaf de afgiftedatum van het diploma. Indien niet binnen uiterlijk drie maanden na het verstrijken van de geldigheidsduur het herhalingscertificaat is behaald, zal opnieuw het diploma van de basisopleiding moeten worden behaald.