Skip to main content
search
0

EHBO Basis Oranjekruis

Doelstelling

Bij DRTC begrijpen we het belang van het verlenen van adequate hulp aan mensen in nood. De Basis EHBO cursus heeft als doel deelnemers op te leiden zodat zij naar vermogen eerste hulp kunnen verlenen. Deze cursus biedt essentiële kennis en vaardigheden om op een verantwoorde wijze te handelen bij ongevallen, ziektes, dreigende verdrinking en andere noodsituaties.

Doelgroep

De Basis EHBO cursus is bestemd voor iedereen van 16 jaar en ouder die opgeleid wil worden voor het eenheidsdiploma EHBO. Het is een waardevolle training voor zowel persoonlijke ontwikkeling als het verlenen van hulp aan anderen in noodsituaties.

Cursusinhoud

Tijdens de Basis EHBO cursus worden de volgende onderwerpen behandeld:

 1. Kennis van het menselijk lichaam:
  • Anatomie en fysiologie
  • Herkennen van lichamelijke aandoeningen
 2. Stoornissen in de vitale functies:
  • Bewustzijnsstoornissen
  • Ademhalingsproblemen
  • Circulatiestoornissen
 3. Plaatselijke stoornissen en shock:
  • Wonden, kneuzingen en verstuikingen
  • Bloedingen en shock
 4. Situaties en ongevallen die kunnen leiden tot stoornissen in de vitale functies en plaatselijke stoornissen:
  • Brandwonden
  • Vergiftigingen
  • Elektriciteitsongevallen
  • Verdrinking
 5. Speciale vaardigheden, kleine letsels en verbandleer:
  • Reanimatie en gebruik van een AED
  • Eerste hulp bij kleine letsels
  • Verband- en hulpmiddelen

Certificering

Na succesvolle afronding van de Basis EHBO cursus ontvangt de cursist een diploma als bewijs dat hij of zij op een verantwoorde wijze eerste hulp kan verlenen. Dit diploma waarborgt de kwaliteit van de verleende eerste hulp en de bekwaamheid van de EHBO-er.

Geldigheid

Als EHBO-er is het belangrijk om de verworven kennis en vaardigheden op peil te houden door het volgen van vervolglessen. Het eenheidsdiploma EHBO heeft een geldigheid van twee jaar. Na deze periode is het noodzakelijk om bijscholingslessen te volgen om de geldigheid van het diploma te verlengen.

Cursusduur

De Basis EHBO cursus duurt 3 aaneengesloten werkdagen.

Lestijden

De lestijden voor de cursus zijn van 08.30 uur tot 17.00 uur.

Examens

De examinering vindt plaats vanaf 13.00 uur op de laatste lesdag