Skip to main content
search
0

Kies uw locatie en datum

STCW - Radar Navigator (Management Level)

Inleiding
Kapiteins, stuurmannen en marof’s met een wachtbevoegdheid voor schepen groter dan 3000 GT of passagiersschepen groter dan 500 GT en varend onder SOLAS, dienen in het bezit te zijn van het certificaat Radar Navigator Management Level.

Doelstelling
Het vergroten van de inhoudelijke kennis en de vaardigheden op het gebied van radarnavigatie om deze breder en geavanceerder te kunnen inzetten tijdens de vaart.

Doelgroep
Voor degenen die reeds in het bezig zijn van het certificaat Radar Navigator Operational Level en een verbreding van kennis en vaardigheden benodigd zijn om te voldoen aan de vereisten volgens de Zeevaartbemanningswet.

Voorwaarde(n) voor deelname
De cursist dient:

  • in het bezit te zijn van het certificaat Radar Navigator Operational Level (radarwaarnemer)
  • kennis te hebben van de internationale Bepalingen ter voorkoming van aanvaring op zee
  • kennis te hebben van nautische begrippen

Bij deze cursus wordt gebruik gemaakt van een radarsimulator.

Cursusinhoud

  • Plotten en werken met ARPA
  • Kritisch gebruik en beperkingen van radarinstallaties
  • Bepalingen ter voorkoming van aanvaring op zee
  • Parallel-index navigatie
  • Radarnavigatie in nauwe vaarwaters en slecht zicht
  • Radar in combinatie met elektronische zeekaarten

 

Certificering
Na het succesvol afronden van de cursus ontvangt de cursist het certificaat:

Radar Navigator Management Level – STCW reg. II/2, Section A-II/2, Table A-II/2

Geldigheid
Onbeperkt

Cursusduur
5 dagen

Aantal cursisten
Minimaal 4, maximaal 8

Lestijden
08.30 – 17.00 uur (iedere dag)

Cursusdata op aanvraag: [email protected] of [email protected]