Skip to main content
search
0

Kies uw locatie en datum

STCW Advanced Fire Fighting Refresher

Inleiding
De STCW – Advanced fire fighting Refresher (AFF) training beoogt de opleiding in gevorderde brandbestrijding in overeenstemming met het STCW-reglement van 1978,
zoals gewijzigd in 2010, REG.VI/3, Sec.A-VI/3 Para.5, en tabel A-VI/3.
De nadruk van de opleiding ligt op organisatie, tactiek en bevelvoering.

Wanneer hij voldoet aan de minimumbekwaamheidsnorm voor gevorderde brandbestrijding, is de cursist in staat het bevel te voeren, brandbestrijdingsploegen te organiseren en te trainen en brandbestrijdingsoperaties te leiden.
De zeevarende heeft kennis verworven van brandpreventie en is in staat brandopsporings- en brandblussystemen en -apparatuur te inspecteren en te onderhouden.
Hij is ook in staat brandincidenten te onderzoeken en te rapporteren.

Doelstelling
Na het succesvol afronden van de refresher cursus Advanced Fire Fighting heeft de cursist kennis en vaardigheden opgedaan in het omgaan met elementaire en geavanceerde brandbestrijding en eerste hulp aan boord.

Doelgroep
Bestemd voor een ieder die werkt aan boord van schepen vallende onder het STCW-regime en de Wet zeevarenden.

Voorwaarden voor deelname
De cursist dient in het bezit te zijn van:

  • een relevant en geldige basis- of herhalingscertificaat AFF en een geldige vaarbevoegdheid
  • een geldige geneeskundige verklaring voor de zeescheepvaart
  • een goede gezondheid en fysiek in staat om aan de praktische oefeningen deel te nemen (gebruik ademluchttoestel, besloten ruimtes en warmtebelasting)
     

Cursusinhoud

Onderstaand de korte cursusinhoud, waarbij de nadruk ligt op praktische vaardigheden:

  • brandpreventie en brandbestrijding; gebruik ademlucht en organiseren brandbestrijding
  • brandbestrijdingsoperaties

 

Certificering
Na het succesvol afronden van de cursus, ontvangt de cursist het certificaat:

Proficiency in Advanced Fire Fighting Refresher, STCW reg. VI/3, Section A-VI/3

Geldigheid
5 jaar

Cursusduur
2 dagen

Aantal cursisten
Minimaal 8, maximaal 12 deelnemers

Lestijden
08.30 – 17.00 uur

Prijs
De prijs per cursist voor het lopende kalenderjaar is € 985,– exclusief BTW, inclusief lunch/koffie/thee