Skip to main content
search
0

Kies uw locatie en datum

STCW Proficiency in Fast Rescue Boats Refresher (FRB)

Inleiding
De STCW – Resfresher Fast Rescue Refresher training is bedoeld voor iedereen die als bemanningslid van een snelle reddingsboot aan boord van een schip werkt.
Fast Rescue Boats (FRB) worden meestal gebruikt bij man over boord situaties (MOB situaties) of bij het te hulp schieten van andere schepen in moeilijkheden.

Doelstelling
Degenen die de training met succes hebben voltooid, zijn in staat om de fast rescue boats veilig te lanceren, embarkeren en besturen in alle weers- en zee condities alsmede een juist gebruik van communicatie- en noodapparatuur te kunnen toepassen en het uitvoeren van zoekpatronen.

Doelgroep
Deze cursus is bestemd voor een ieder die is aangewezen om als schipper of bemanningslid van een fast rescue boat op te treden.

Voorwaarden voor deelname
De cursist dient in het bezit te zijn van:

  • de relevante, geldige basis- of herhalingscertificaten en een geldige vaarbevoegdheid
  • een geldige geneeskundige verklaring voor de zeescheepvaart
  • een goede gezondheid en fysiek in staat om aan de praktische oefeningen deel te nemen

Cursusinhoud
Onderstaand de korte cursusinhoud, waarbij de nadruk ligt op praktische vaardigheden:

  • voorbereiden, embarkeren en lanceren van fast rescue boat
  • gebruik van juiste communicatie- en noodapparatuur
  • manoeuvreren en zoekpatronen


Certificering

Na het succesvol afronden van de cursus, ontvangt de cursist het certificaat:

Proficiency in Fast Rescue Boats Refresher, STCW reg. VI/2-2, Section A VI/2, Table A VI/2-2

Geldigheid
5 jaar

Cursusduur
1 dag

Aantal cursisten
Maximaal 3 deelnemers

Lestijden
08.30 – 17.00 uur

Locatie
DRTC Vlissingen

Wij kunnen deze cursus ook bij u aan boord verrichten!

Prijs
De prijs per cursist voor het lopende kalenderjaar is € 725,– exclusief BTW, inclusief lunch/koffie/thee