Skip to main content
search
0

Kies uw locatie en datum

NOGEPA 1.4A Gas Measurement

Introductie:

Bij het uitvoeren van bepaalde werkzaamheden en onderhoudsactiviteiten op een mijninstallatie kan het nodig zijn om gas, zuurstof en/of giftige stoffen te testen en meten als onderdeel van de werkvergunningvoorwaarden. Het correct meten en interpreteren van gaswaarden is van cruciaal belang voor de veiligheid van de werknemers en de installatie.

Cursustype:

Deze cursus is een functioneel georiënteerde training, gericht op het ontwikkelen van specifieke vaardigheden en kennis die vereist zijn voor het uitvoeren van gasmetingen.

Doelgroep:

Deze cursus is bedoeld voor personen die zijn aangewezen om gasmetingen uit te voeren, zoals technici, operators en veiligheidsfunctionarissen.

Doelstelling:

Het doel van de cursus is om de deelnemers op te leiden in de theorie en praktijk van het bedienen en gebruiken van gasmeet- en detectieapparatuur. De cursisten leren hoe ze gasmetingen moeten uitvoeren, de gemeten gegevens moeten interpreteren en de juiste acties moeten ondernemen op basis van de meetresultaten.

Leerdoelen:

Tijdens de cursus worden de volgende leerdoelen behandeld:

  • Gasmeetstrategieën: Deelnemers leren welke strategieën en benaderingen worden gebruikt bij het uitvoeren van gasmetingen in verschillende situaties.
  • Meetprincipes, procedures en regels: Cursisten krijgen inzicht in de verschillende meetprincipes, de juiste meetprocedures en de geldende regelgeving met betrekking tot gasmetingen.
  • Verschillende soorten meet- en detectieapparatuur: Deelnemers maken kennis met de verschillende soorten gasmeet- en detectieapparatuur die worden gebruikt in de industrie en leren hoe ze deze apparatuur moeten bedienen en onderhouden.
  • Interpreteren van de gemeten gegevens: Cursisten leren hoe ze de gemeten gaswaarden moeten interpreteren en beoordelen of deze binnen veilige grenzen vallen.
  • Advies geven over de juiste vervolgacties: Op basis van de gemeten gegevens leren deelnemers welke acties ze moeten ondernemen, zoals het nemen van veiligheidsmaatregelen, het melden van afwijkingen en het initiëren van noodprocedures.
  • Advies met betrekking tot veiligheidsvoorzieningen en persoonlijke beschermingsmiddelen: Cursisten worden geïnformeerd over de vereiste veiligheidsvoorzieningen en het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen tijdens gasmetingen.
  • Afgesloten ruimtes: Specifieke aandacht wordt besteed aan het meten van gassen in afgesloten ruimtes en de risico’s die hiermee gepaard gaan.

Voorwaarden voor praktische oefeningen:

Om de praktische vaardigheden te oefenen, wordt er gewerkt met een maximale verhouding van 6 deelnemers per instructeur. Dit zorgt ervoor dat elke deelnemer voldoende aandacht en begeleiding krijgt tijdens de oefeningen.

Duur:

De basis- en opfriscursus duren beide één (1) dag. Tijdens deze intensieve training worden alle benodigde onderwerpen behandeld om de deelnemers grondig op te leiden in gasmetingen.

Vereisten voor deelname:

Voor deelname aan de cursus is geen offshore medisch certificaat vereist. De focus ligt voornamelijk op de technische vaardigheden en kennis die nodig zijn voor het uitvoeren van gasmetingen.

Geldigheid:

Na succesvolle afronding van de cursus is het behaalde certificaat vier (4) jaar geldig. Na deze periode moeten de deelnemers een opfriscursus volgen om hun kennis en vaardigheden bij te werken en hun certificaat te vernieuwen.

Opmerking: Er zijn momenteel geen vaste cursusdata beschikbaar. Voor meer informatie en het plannen van een cursusdatum kunt u contact opnemen via [email protected].