Skip to main content
search
0

Kies uw locatie en datum

NOGEPA 2.7B Opfriscursus Coxswain Life Boat

(2.7) C (Conventionele reddingboot en/of capsule)

(2.7) F (Vrijval-reddingboot)

(2.7) C en F (Conventionele en Vrijval-reddingboot)

Inleiding:

Elke bemande offshore mijninstallatie is voorzien van één of meer reddingsvaartuigen waarmee personen aan boord in geval van nood de installatie kunnen verlaten.

De reddingsvaartuigen kunnen van het conventionele type zijn, zoals een reddingsboot of capsule die wordt neergelaten met behulp van vallen, of een reddingsboot van het vrijval-type. Personen die zijn aangewezen als stuurman (coxswain) voor de reddingsvaartuigen moeten een training ontvangen.

Cursustype:

Calamiteitstraining (specialistisch).

Doelgroep:

Personen die zijn aangewezen als stuurman (coxswain) van reddingsvaartuigen (conventionele reddingsboot/capsule of vrijval-reddingboot).

Doel:

De deelnemers trainen in de voorbereiding, lancering en bediening van een reddingsvaartuig dat wordt gebruikt op een offshore mijninstallatie.

Leerdoelen:

 • Onderhouden van het reddingsvaartuig in operationele staat.
 • Bijdragen aan/uitvoeren van oefeningen.
 • Reageren op alarmen.
 • Voorbereiden van het reddingsvaartuig voor lancering.
 • Inschepen van passagiers.
 • Lanceren van het reddingsvaartuig.
 • Navigeren met het reddingsvaartuig en naar een veilige zone varen.
 • Communiceren via radio en/of andere middelen.
 • Veiligheid van passagiers waarborgen.
 • Ontschepen van passagiers op een veilige plaats.

Praktijk:

Efficiënte uitvoering van alle technieken genoemd in de leerdoelen, inclusief ten minste één vrijval voor de Coxswain van de F (vrijvalboot) tijdens de basistraining, bestaande uit:

 • Uitvoering van alle voor lancering benodigde handelingen, waarbij het gebruik van de “simul-drop” is toegestaan.
 • Eén vrijval, lancering van passagiers is toegestaan.

Voorwaarden voor praktische oefeningen:

Maximaal 6 deelnemers per reddingsvaartuig.

Duur van de cursus:

Basiscursus:

 • Drie (3) dagen, wanneer de cursus in combinatie met de cursus 2.3 (Coxswain Fast Rescue Craft) wordt gevolgd, duurt het vier (4) dagen.

Opfriscursus:

 • De duur van de opfriscursus is als volgt:
 • Eén (1) dag wanneer het programma alleen de conventionele reddingsboot/capsule of alleen de vrijval-reddingboot omvat.
 • Eén en een half (1½) dag wanneer de cursus zowel de conventionele reddingsboot/capsule als de vrijval-reddingboot omvat.

Opmerking 1:

Voor deelnemers die de basiscursus en/of opfriscursus hebben gevolgd in slechts één type reddingsvaartuig, bijvoorbeeld 2.7(C) conventioneel, en vervolgens te maken krijgen met een ander type reddingsvaartuig, bijvoorbeeld (F) vrijval-systeem, is het toegestaan om zich in te schrijven voor de opfriscursus van de 2.7b (F) die 1 dag zal duren, of 1½ dag wanneer beide typen aan bod komen. Hiermee wordt voorkomen dat het gemeenschappelijke deel van zowel de basiscursus 2.7aC als 2.7aF opnieuw moet worden gevolgd.

Opmerking 2:

Een certificaat van bekwaamheid in reddingsvaartuigen, anders dan snelle reddingsvaartuigen, gebaseerd op het STCW-78, zoals gewijzigd, kan worden geaccepteerd op voorwaarde dat de datum van uitgifte van het certificaat minder dan 2 jaar vóór inschrijving in de cursus is.

Voorwaarde voor deelname:

Offshore Medisch certificaat.

Geldigheid:

Twee (2) jaar.