Skip to main content
search
0

ISPS Ship Security Officer (SSO)

Doelstelling
De ISPS Ship Security Officer (SSO) Training bereid je voor op de taken van de SSO aan boord. De Ship Security Officer (SSO) zal door de rederij worden aangewezen. Hij zal belast zijn met het toezicht op het naleven van de gestelde beveiligingsmaatregelen. De SSO zal in samenwerking met de CSO zorg dragen voor het veiligheidsbewustzijn van de bemanning aan boord. De SSO zal de beveiliging van lading en stores coördineren in samenspraak met de verantwoordelijke walfunctionarissen. De SSO fungeert tevens als liaison tussen de CSO en Port Facility Security Officers.

Bestemd voor
Die personen die door de rederij worden aangesteld als Ship Security Officer (SSO)

Voorwaarde(n) voor deelname
Minimaal 1 jaar vaartijd

Cursusinhoud
De dreiging voor de scheepvaart

  • Terrorisme
  • Terroristische wapens en mogelijke wapens
  • Beveiliging
  • Maatregelen ter voorkoming van het aan boord komen van verstekelingen
  • Maatregelen ter voorkoming van piraterij
  • Kennis van de ISPS Code en hoofdstuk XI van de SOLAS
  • Vigerende wetgeving in de VS, Canada en het Verenigd Koninkrijk
  • Verantwoordelijkheden van de overheid, overheid van de vlaggenstaten en de certificerende instellingen

Certificering
De cursus wordt afgesloten met een toets. Indien men de toets met een voldoende heeft afgesloten verkrijgt men het certificaat:
Proficiency for Ship Security Officer, STCW reg. VI/5 section A-VI/5, Table A-VI/5.

Geldigheid
Onbeperkt, met de aantekening dat men gedurende een periode van 5 jaar na afgifte van het certificaat, minimaal 1 jaar vaartijd heeft behaald.

Cursusduur
2 aaneengesloten werkdagen

Lestijden
08.30 uur – 17.00 uur