Skip to main content
search
0

Kies uw locatie en datum

STCW - Scheepsmanagement

Let op: Voor de cursus Scheepsmanagementin Groningen vinden de cursusdagen als volgt plaats:
Dagen 1 tot en met 5 (week 1) vinden plaats op de DRTC Groningen-locatie.
Dagen 6 tot en met 8 (week 2) vinden plaats op de Noorderpoort Energy & Maritime Delfzijl-locatie

Inleiding
Officieren aan boord van schepen nemen dagelijks beslissingen op basis van ervaringen, kennis en ideeën. Er wordt steeds meer van hen verwacht en geëist door rederijen, overheden en allerlei andere organisaties. Naast nautische en technische kennis en vaardigheden wordt van officieren verwacht dat zij beschikken over managementvaardigheden.

Aanvulling MCRM

In aanvulling op het 8-daagse Scheepsmanagement programma kunt u kiezen voor een 2-daagse aanvulling voor het MCRM (BRM/ERM) programma en certifcaat.

De tweedaagse cursus op managementniveau (HELM) bouwt voort op het effectiever krijgen van teams met de nadruk op leiderschap en management en het onderscheid tussen beide. We zoomen hierbij in op menselijke factoren.

Doelstelling
De training Scheepsmanagement is bedoeld om managementvaardigheden bij zeevarenden te vergroten.
Na afronding van de cursus is de cursist in staat om op grond van de aangereikte principes uit de cursus beslissingen te nemen gebruik makend van de ten dienste staande mogelijkheden uit zijn/haar omgeving.

Doelgroep
Officieren met een geldige vaarbevoegdheid als wachtdoende officier volgens de Nederlands zeevaartbemanningswetgeving (verplichting) en STCW, incl. Manila Amendments (zie ‘Voorwaarden voor deelname).

Voorwaarden voor deelname
De cursist dient in het bezit te zijn van:

 • een geldige geneeskundige verklaring voor de zeescheepvaart
 • minimaal een geldige Nederlandse CoC 1e stuurman 3000 GT en/of
 • minimaal een geldige Nederlandse CoC 2e werktuigkundige 3000 GT
 • een goede gezondheid en fysiek in staat om aan de praktische oefeningen deel te nemen.


Cursusinhoud

In de cursus komen de volgende onderdelen aan bod:

Voor Scheepsmanagement-N:

 • coördineren van zoek- en reddingsoperaties
 • reageren op noodgevallen
 • bewaken en controleren van de naleving van wettelijke vereisten en maatregelen om de veiligheid van het leven op zee en de beveiliging en de bescherming van het mariene milieu te waarborgen
 • handhaving van de veiligheid en beveiliging van bemanning en passagiers van het schip en de operationele staat van levensreddende, brandbestrijdings- en andere veiligheidssystemen
 • ontwikkelen van nood- en schade control plannen en handelen in noodsituaties
 • gebruik van leiderschap en management vaardigheden

Voor Scheepsmanagement-W:

 • veilig werken
 • bewaken en controleren van de naleving van wettelijke vereisten en maatregelen om de veiligheid van het leven op zee en de beveiliging en de bescherming van het mariene milieu te waarborgen
 • handhaving van de veiligheid en beveiliging van bemanning en passagiers van het schip en de operationele staat van levensreddende, brandbestrijdings- en andere veiligheidssystemen
 • ontwikkelen van nood- en schade control plannen en handelen in noodsituaties
 • gebruik van leiderschap en management vaardigheden

 

Tijdens de behandeling van bovenstaande onderdelen komen o.a. de volgende onderwerpen aan de orde: managementtechnieken, wetgeving, arbeidsomstandigheden, ISM, Marpol, resource management, onderhoudsmanagement en stabiliteit en managing van de crew.
Tijdens de cursus wordt gebruik gemaakt van computer based modules, praktijkcases, simulatoren en schriftelijke, mondelinge en/of groepsopdrachten.
Bij een aantal onderwerpen dient men een assessment uit te voeren welke als voldoende moet zijn beoordeeld door de docent(en)/trainer(s).

Certificering
Na het succesvol doorlopen van de cursus ontvangt de cursist het certificaat:

 • Ship Management – Navigation, STCW reg. II/2, Section A-II/2, Table A-II/2
  of
 • Ship Management – Engineering, STCW reg. III/2, Section A-III/2, Table A-III/2


Geldigheid

Onbeperkt

Cursusduur
8 dagen (monodisciplinair: scheepsmanagement-N of Scheepsmanagement-W)

 

Om als Marof beide disciplines Scheepsmanagement-Navigatie en Scheepsmanagement-Engineering te volgen, hierbij de volgende opzet:
Eerst de volledige 8-daagse cursus Scheepsmanagement-Navigatie afronden.
Daarna in te schrijven voor een volgende cursus.

Bij die Aanvulling Scheepsmanagement-Engineering worden de volgende onderdelen behandeld.
Maintenance Management
Safe Working Practice
MCRM
ERM

Aanvulling MCRM

Bij de MCRM cursus volgt u eerst het 8-daagse Scheepsmanagement programma en vervolgens een 2-daagse aanvulling voor het MCRM programma.

Bij de scheepmanagement cursus op BRM/ERM niveau ligt de nadruk op teams en teamwork: wat maakt een team effectief? Wat maakt het disfunctioneel?

De tweedaagse cursus op managementniveau (HELM) bouwt voort op het effectiever krijgen van teams met de nadruk op leiderschap en management en het onderscheid tussen beide. We zoomen hierbij in op menselijke factoren.

Menselijke factoren (menselijke mogelijkheden, beperkingen, vaardigheden en behoeften) worden beschouwd als een belangrijke factor bij het voorkomen van ongelukken op zee.

Omdat het rooster per cursus anders is, wordt verzocht de deelname aan de aanvulling kenbaar te maken door het sturen van een mail naar: [email protected]

Aantal cursisten
Minimaal 6, maximaal 12 deelnemers

Lestijden
08.30 – 17.00 uur

Mogelijk kunnen ook avondsessies plaatsvinden