Skip to main content
search
0

NIBHV Bedrijfshulpverlener Brand & Ontruiming

Doelstelling
De cursus NIHBV Brandbestrijding & Ontruiming heeft als doel u op te leiden tot een competente en zelfverzekerde bedrijfshulpverlener op het gebied van brandbestrijding en ontruiming. U zult essentiële kennis en vaardigheden verwerven om snel en effectief te handelen tijdens noodsituaties, waardoor de veiligheid van uw collega’s en de organisatie wordt gewaarborgd.

Doelgroep

Deze cursus is bedoeld voor medewerkers die een rol willen vervullen als bedrijfshulpverlener of die verantwoordelijk zijn voor de veiligheid binnen hun organisatie. Dit kunnen bijvoorbeeld BHV’ers, veiligheidscoördinatoren, facilitair managers of leden van de ondernemingsraad zijn.

Cursusinhoud

Tijdens de NIHBV Brandbestrijding & Ontruiming cursus worden diverse onderwerpen behandeld om uw kennis en vaardigheden op het gebied van brandbestrijding en ontruiming te versterken. Enkele belangrijke onderdelen van de cursus zijn:

1. Brandveiligheid en Risicoanalyse

U leert de essentiële principes van brandveiligheid en hoe u een grondige risicoanalyse kunt uitvoeren. Dit omvat het identificeren van brandgevaarlijke situaties, het beoordelen van mogelijke gevolgen en het implementeren van preventieve maatregelen om de kans op brand te minimaliseren.

2. Blustechnieken en -middelen

Ontdek verschillende blustechnieken en leer hoe u de juiste blusmiddelen effectief kunt gebruiken. U krijgt praktische training in het omgaan met draagbare blusapparatuur, zoals brandblussers en blusdekens. Daarnaast leert u de toepassing van specifieke blusmiddelen voor verschillende brandklassen.

3. Ontruimingsprocedures

In geval van een noodsituatie is een snelle en ordelijke evacuatie van cruciaal belang. U leert hoe u een gedetailleerd ontruimingsplan kunt opstellen en implementeren. Dit omvat het identificeren van veilige evacuatieroutes, het organiseren van de communicatie tijdens evacuaties en het uitvoeren van evacuatieoefeningen om de reactietijd te verbeteren.

4. Communicatie en Samenwerking

Effectieve communicatie en samenwerking zijn essentieel bij het beheren van noodsituaties. U krijgt inzicht in de communicatieprotocollen en -technieken die gebruikt worden tijdens brandbestrijding en ontruiming. Daarnaast leert u hoe u effectief kunt samenwerken met hulpdiensten en andere betrokken partijen.

5. Praktijkoefeningen en Scenariosimulaties

Om uw vaardigheden in de praktijk te brengen, zullen er praktijkoefeningen en scenariosimulaties plaatsvinden. Hierbij wordt realistische situaties nagebootst, zodat u kunt oefenen met het toepassen van uw kennis en vaardigheden in een gecontroleerde omgeving. Dit biedt u de mogelijkheid om vertrouwen op te bouwen en de reactievaardigheden te versterken.

Certificering
Na het succesvol afronden van de NIHBV Brandbestrijding & Ontruiming cursus ontvangt u een erkend certificaat. Dit certificaat bevestigt dat u de nodige kennis en vaardigheden heeft opgedaan om adequaat te reageren in geval van brand en ontruiming. Het certificaat is geldig volgens de richtlijnen van de Nederlandse Instituut Bedrijfshulpverlening (NIBHV).

Geldigheid
Het certificaat dat u ontvangt na het succesvol afronden van de cursus NIHBV Brandbestrijding & Ontruiming is in principe één jaar geldig. Het is echter aanbevolen om regelmatig herhalingscursussen te volgen om uw kennis en vaardigheden up-to-date te houden en de geldigheid van uw certificaat te verlengen.

Cursusduur

De cursus NIHBV Brandbestrijding & Ontruiming heeft een totale duur van 1 dag. Tijdens deze intensieve dag zult u intensief getraind worden in alle aspecten van brandbestrijding en ontruiming.

Lestijden

De cursus wordt aangeboden op verschillende tijdstippen om aan de behoeften van verschillende cursisten te voldoen. De lestijden worden voorafgaand aan de cursus gecommuniceerd en kunnen variëren afhankelijk van de geplande cursusdatum en locatie.

Aantal cursisten

Om ervoor te zorgen dat elke cursist voldoende aandacht en interactie krijgt, hanteren wij een maximumaantal cursisten per cursus. Voor de cursus NIHBV Brandbestrijding & Ontruiming streven wij naar een optimale leeromgeving en hanteren wij een maximum van 12.