Skip to main content
search
0

Kies uw locatie en datum

NOGEPA 1.1A Helicopter Landing Officer

Introductie:

De Helicopter Landing Officer (HLO) op een offshore mijninstallatie is verantwoordelijk voor de operaties op het helikopterdek voorafgaand aan de landing, tijdens de landing en het opstijgen van een helikopter, inclusief het in- en uitstappen van passagiers, het hanteren van vracht en indien van toepassing het tanken.

De HLO is ook verantwoordelijk voor het reageren op noodsituaties op het helikopterdek. Daarom is een geldig certificaat van de “Basis- of Opfriscursus Lid Firefighting and Rescue team” (cursus 2.6a/b) een vereiste voor de HLO.

In geval van offshore mijninstallaties waar geen tanken van helikopters plaatsvindt, volstaat een geldige “Basis- of Opfriscursus Fire-Fighting Helicopters” (cursus 2.9a/b).

Cursustype:

Functioneel georiënteerde training.

Doelgroep:

Personen die zijn aangewezen om op te treden als Helicopter Landing Officer op een offshore mijninstallatie.

Doelstelling:

Deelnemers trainen in theoretische kennis en praktische uitvoering van alle activiteiten met betrekking tot helikopteroperaties op een mijninstallatie, zowel onder normale omstandigheden als in noodsituaties.

Leerdoelen:

 • Gevaren van helikopteroperaties, gevaarlijke gebieden, toegangs- en vluchtroutes (helikopterdek en helikopter), (persoonlijke) beschermingsmiddelen die moeten worden gebruikt, reiniging, onderhoud en voltooiing van beschikbare uitrusting.
 • Commando en controle over de voorbereiding van het helikopterdek en de bijbehorende (brandbestrijdings)apparatuur voor het landen en opstijgen van een helikopter.
 • Uitvoeren en registreren van oefeningen met betrekking tot verschillende noodsituaties.
 • Leiden van de uitvoering van normale en noodsituatieprocedures tijdens het landen en opstijgen van helikopters.
 • Radio procedures tijdens aankomst en vertrek.
 • Verwerken van documentatie na de landing met betrekking tot passagiers en vracht (inclusief gevaarlijke stoffen).
 • Leiden en optreden als controleur bij het in- en uitstappen van personen en het laden en lossen van vracht (inclusief gevaarlijke stoffen).
 • Leiden en optreden als controleur bij het laden van de helikopter en het verzamelen van gegevens voor het bepalen van het gewicht van de helikopter.
 • Leiden en optreden als controleur tijdens het uitvoeren van procedures en handelingen voor het starten van helikoptermotoren en eventuele andere ondersteuning.

Leerdoelen brandstofladen:

 • Leiden en optreden als controleur tijdens het laden van brandstof in de helikopter, evenals het bijhouden van het relevante register.
 • Uitvoeren van controles van de brandstofkwaliteit.

Oefening:

De efficiënte uitvoering van alle technieken die worden genoemd in de leerdoelen.

Voorwaarden voor praktische oefeningen:

Maximaal 6 deelnemers per instructeur.

Duur:

Basisopleiding = 2 dagen

Opfriscursus = 1 dag

Geldigheid:

Twee (2) jaar

Vereiste voor deelname:

De deelnemer moet in het bezit zijn van een geldige registratie in het Persoonlijk Veiligheidslogboek van:

 • De basis- of opfriscursus “Lid Firefighting and Rescue team” (2.6a/b) in geval van tankactiviteiten op de installatie.
 • Indien er geen tankactiviteiten op de installatie plaatsvinden, de basis- of opfriscursus “Fire-Fighting Helicopters” (2.9a/b).
 • Een offshore medisch certificaat.