Skip to main content
search
0

Bedrijfshulpverlener - NIBHV

Doelstelling
Doel van deze cursus is de bedrijfshulpverlening (BHV) theoretisch te scholen en op praktisch gebied het aanleren van operationele vaardigheden m.b.t. brandbestrijding, ontruiming bij calamiteiten en levensreddend handelen.

In de bedrijfssituatie zullen door het regelmatig oefenen de vaardigheden op peil gehouden moeten worden.

Bestemd voor
Werknemers die deel uitmaken van een bedrijfshulpverleningsorganisatie

Cursusinhoud
Eerste hulp
Gebruik AED
Beperking en bestrijden van beginnende brand
Ontruiming
Communicatie

Certificering
De opleiding is gesplitst in twee onderdelen, te weten:
– Levensreddend Handelen (LH)
– Brandweertechnisch gedeelte (BO)

Beide onderdelen worden afgesloten met een examen. Het examen wordt afgenomen onder auspiciën van het Nederlands Instituut Bedrijfshulpverlening (NIBHV). Het examen bestaat uit twintig meerkeuzevragen, waarin hun kennis over bedrijfshulpverlening wordt getoetst. Voor het praktijkgedeelte moeten de cursisten blijk geven van operationele vaardigheden. De beoordeling geschiedt door de instructeurs zelf aan de hand van de door het NIBHV vastgestelde richtlijnen.

Cursisten ontvangen het diploma bedrijfshulpverlening, wanneer zij beide examenonderdelen met een voldoende hebben afgesloten.

Indien men in het bezit is van een geldig EHBO-diploma (Oranje Kruis) kan op vertoon van dit diploma vrijstelling worden aangevraagd voor het onderdeel levensreddend handelen.

Geldigheid
Het diploma heeft een geldigheidsduur van één jaar vanaf de afgiftedatum van het diploma. Indien niet binnen uiterlijk drie maanden na het verstrijken van de geldigheidsduur het herhalingscertificaat is behaald, zal opnieuw het diploma van de basisopleiding moeten worden behaald.

Lestijden
08.30 – 17.00 uur

De aangegeven prijzen op de website zijn voor lopende kalenderjaar en worden jaarlijks geindexeerd.