Skip to main content
search
0

NIBHV Bedrijfshulpverlener Levensreddend handelen

Doelstelling
De cursus NIHBV Eerste Hulp heeft als doel u op te leiden tot een competente en zelfverzekerde eerstehulpverlener. U zult essentiële kennis en vaardigheden verwerven om snel en adequaat te reageren in noodsituaties waarin eerste hulp nodig is. Door deze cursus te volgen, bent u in staat om levensreddende handelingen uit te voeren en professionele hulpverlening te ondersteunen.

Bestemd voor
Deze cursus is geschikt voor een breed scala aan professionals en individuen die bereid zijn om eerste hulpvaardigheden te leren en toe te passen. Het is ideaal voor bedrijfshulpverleners, beveiligingspersoneel, leraren, sportcoaches, ouders en andere geïnteresseerden die graag willen weten hoe ze adequaat kunnen handelen in noodsituaties.

Cursusinhoud

Tijdens de NIHBV Eerste Hulp cursus worden verschillende onderwerpen behandeld om uw kennis en vaardigheden op het gebied van eerste hulpverlening te versterken. Enkele belangrijke onderdelen van de cursus zijn:

1. Basisprincipes van Eerste Hulp

U krijgt inzicht in de basisprincipes van eerste hulpverlening, waaronder het beoordelen van de situatie, het veilig benaderen van slachtoffers, het vaststellen van de ademhaling en het uitvoeren van reanimatie indien nodig.

2. Levensreddende Handelingen

U leert levensreddende handelingen uit te voeren, zoals het toepassen van de Heimlich-methode bij verstikking, het behandelen van ernstige bloedingen en het herkennen van tekenen van een hartaanval of beroerte.

3. Verbandtechnieken en Wondverzorging

U krijgt praktische training in het aanleggen van verbanden, het stelpen van bloedingen en het verzorgen van wonden. Daarnaast leert u hoe u kunt omgaan met brandwonden, botbreuken en andere veelvoorkomende letsels.

4. Reanimatie en AED-gebruik

U wordt getraind in de technieken van cardiopulmonale reanimatie (CPR) en leert hoe u een automatische externe defibrillator (AED) op de juiste manier kunt gebruiken om een slachtoffer van een hartstilstand te helpen.

5. Eerste Hulp bij Specifieke Situaties

De cursus behandelt ook specifieke situaties waarin eerste hulp nodig is, zoals allergische reacties, bewusteloosheid, epileptische aanvallen en verslikking. U leert de juiste procedures en handelingen uit te voeren in deze gevallen.

6. Praktijkoefeningen en Scenariosimulaties

Om uw vaardigheden in de praktijk te brengen, worden praktijkoefeningen en scenariosimulaties uitgevoerd. Hierbij wordt realistische situaties nagebootst, zodat u kunt oefenen met het toepassen van uw kennis en vaardigheden onder begeleiding van ervaren instructeurs.

Certificering
Na succesvolle afronding van de NIHBV Eerste Hulp cursus ontvangt u een erkend certificaat. Dit certificaat bevestigt dat u de nodige kennis en vaardigheden heeft opgedaan om eerste hulp te verlenen volgens de richtlijnen van het Nederlandse Instituut Bedrijfshulpverlening (NIBHV).

Geldigheid
Het certificaat dat u ontvangt na het succesvol afronden van de cursus NIHBV Eerste Hulp is in principe één jaar geldig. Het wordt echter sterk aanbevolen om regelmatig herhalingscursussen te volgen om uw kennis en vaardigheden up-to-date te houden en de geldigheid van uw certificaat te verlengen.

Cursusduur

De cursus NIHBV Eerste Hulp heeft een totale duur van 1 dag. Tijdens deze interactieve cursus zult u theoretische kennis opdoen en praktische vaardigheden ontwikkelen die nodig zijn om effectief eerste hulp te verlenen.

Lestijden

De cursus wordt aangeboden op verschillende tijdstippen om aan de behoeften van verschillende cursisten te voldoen. De lestijden worden voorafgaand aan de cursus gecommuniceerd en kunnen variëren afhankelijk van de geplande cursusdatum en locatie.

Aantal cursisten

Om ervoor te zorgen dat elke cursist voldoende aandacht en interactie krijgt, hanteren wij een maximumaantal cursisten per cursus. Voor de cursus NIHBV Brandbestrijding & Ontruiming streven wij naar een optimale leeromgeving en hanteren wij een maximum van 12.