Skip to main content
search
0

Kies uw locatie en datum

STCW - Basic Safety Training (BST)

Inleiding
De STCW – Basic Safety Training (BST) is bedoeld om zich bewust te worden van en inzicht te verkrijgen in de calamiteiten en noodsituaties die zich aan boord van een schip kunnen voordoen en hoe hierop actie te ondernemen.
STCW – BST training voldoet aan de basisopleidingseisen voor al het personeel dat van plan is naar zee te gaan op koopvaardij- en/of vissersschepen.
De opleiding voldoet aan voorschrift VI/1, paragraaf 1 en sectie A-VI/1, paragraaf 2.1 van het STCW-verdrag en de STCW-code van 1978, zoals gewijzigd.

Doelstelling
Na afronding van de cursus is de cursist in staat om levensreddend te handelen bij schip verlaten, brandbestrijding aan boord en overleven op zee.

Doelgroep
Bestemd voor een ieder die werkt aan boord van schepen vallende onder het STCW-regime en de Wet zeevarenden.

Voorwaarden voor deelname.
Minimumleeftijd: 17 jaar en 9 maanden

De cursist dient in het bezit te zijn van:

 • een geldige geneeskundige verklaring voor de zeescheepvaart
 • een goede gezondheid en fysiek in staat om aan de praktische oefeningen deel te nemen (gebruik ademluchttoestel, besloten ruimtes en warmtebelasting, zwemmen)


Cursusinhoud
De cursus bestaat uit vier onderdelen (zowel theorie als praktijk), namelijk:

 • persoonlijke overlevingstechnieken op zee
 • brandpreventie en brandbestrijding
 • levensreddend handelen en veilig werken
 • persoonlijke veiligheid en sociale verantwoordelijkheid

Cursusduur
4,5 aaneengesloten werkdagen

Certificering
Na het succesvol doorlopen van de cursus Basic Safety Training ontvangt de cursist het certificaat:

 • Proficiency in Basic Training, STCW reg. VI/1, Section A-VI/1-2, Table A VI/1-1, 1-2, 1-3 en 1-4

Geldigheid
Vijf jaar

Aantal cursisten
Minimaal 6, maximaal 12 deelnemers

Lestijden
08.30 – 17.00 uur (iedere dag)

Mogelijkheid aansluitende cursus:

De mogelijkheid bestaat om aansluitend een van de volgende cursussen te volgen:

 • Security Awareness of
 • Module Visserij


Cursusduur
0,5 dag

Certificering
Na het succesvol doorlopen van de cursus Security Awareness ontvangt de cursist het certificaat:

 • Proficiency in Security Awareness, STCW reg. VI/6, section A-VI/6, Table A-VI/6-1

Na het succesvol doorlopen van de module Visserij ontvangt de cursist het certificaat:

 • Proficiency in Basic Training Fishing Vessels, STCW reg. VI/1, Section A-VI/1 par. 2 & STCW-F reg. III/1, items 1-6


Geldigheid
Onbeperkt

Aantal cursisten
Minimaal 6, maximaal 12 deelnemers