Skip to main content
search
0

Kies uw locatie en datum

GWO Fire Awareness Refresher

GWO – Fire Awareness Refresher
Het doel van deze GWO – Fire Awareness Refresher  cursus / training is de deelnemers via theoretische en praktische training de basiskennis en -vaardigheden bij te brengen om brand te voorkomen, een eerste en passend oordeel te vellen bij de beoordeling van een brand, de evacuatie van personeel te beheren om ervoor te zorgen dat iedereen veilig wordt geëvacueerd en geregistreerd in het geval van een onbeheersbare brand en, als het veilig wordt geacht, een eerste brand efficiënt te blussen met behulp van basisbrandbestrijdingsapparatuur die in de hand wordt gehouden.

De GWO – Fire Awareness training voorziet de deelnemers ook van de kennis, vaardigheden en het vertrouwen om in geval van nood adequaat te reageren en hun veiligheid te vergroten door een juist gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen, noodapparatuur en procedures.

Doelgroep van de training is het personeel dat werkzaam is in de windindustrie of aanverwante gebieden en dat zijn Fire Awareness certificaat moet behalen.

Praktische oefeningen uitgevoerd in de binnen en buiten condities met goedgekeurde trainingsapparatuur, resulterend in een comfortabele training met de beste resultaten.

Toelatingseisen:

  1. U dient fysiek in staat te zijn om deze cursus te volgen.
  2. In verband met gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen mag Uw lichaamsgewicht maximaal 120 kilogram bedragen.
  3. U geen hoogtevrees heeft.
  4. Indien U geneesmiddelen gebruikt dient u dit bij de boeking te vermelden. Indien blijkt dat het gebruik van het geneesmiddel een beperking oplevert wordt de boeking kostenloos geannuleerd.Certificering:

Indien U de cursus heeft gevolgd en de vereiste competenties met een voldoende zijn afgetekend wordt het certificaat voor de betreffende modules uitgereikt.

Geldigheid:

Het certificaat heeft een geldigheidsduur van twee jaar.
Na 2 jaar dient U een herhalingscursus een dagdeel te volgen.
Deze heeft een geldigheid van 2 jaar.

De cursus is door de Global Wind Organisation erkend ( http://www.globalwindsafety.org )

Cursusduur
0.5 aaneengesloten dagen
De aangegeven prijzen op de website zijn voor lopende kalenderjaar en worden jaarlijks geindexeerd.

Lestijden
08.30 – 17.00 uur

Aantal cursisten
Minimaal 4, maximaal 12

Winda Registratie:

Alle deelnemers dienen zich voor aanvang van de ( GWO ) Fire Awareness cursus / training te registreren als deelnemer in Winda.
Registratie is verplicht als je in de windenergie wilt werken.
Na registratie ontvang je een Winda-ID.
Het Winda-ID moet bij de cursusboeking worden vermeld.

Na certificering worden je certificaten door ons aan je Winda-account gekoppeld.

https://winda.globalwindsafety.org/ )