Skip to main content
search
0

Kies uw locatie en datum

GWO - Basic Safety Training (Offshore)

De GWO – Basic Safety Training Offshore (BST) is bedoeld voor iedereen die gaat werken in de windindustrie op zee. De training bestaat uit en combinatie van theoretisch onderwijs en praktijktraining. Voor deelname geld dat je voldoende fit moet zijn en in het bezit van een Winda ID.

Deze GWO – Basic Safety Training (BST) opleiding stelt je in staat om veilig te werken in een windturbine omgeving en anderen te ondersteunen wanneer nodig. Je bouwt kennis en vaardigheden op van First Aid, Working at Heights, Manual Handling, Fire Awareness en Sea Survival. Je leert ook in geval van nood slachtoffers te evacueren, te redden en passende Eerste Hulp te verlenen.

De cursus GWO – Basic Safety Training is opgebouwd uit de volgende modules;

  • First Aid (BST FA) – 1 dag
  • Working at Heights including Manual Handling (BST WAH-MH) – 2 dagen
  • Fire Awareness (BST FAW) – 0,5 dag
  • Sea Survival (BST SS) – 1 dag
  • Manual Handling (BST MH) separaat – 0,5 dag

 

Fire Awareness

Het doel van deze module is basiskennis en -vaardigheden bij te brengen om brand te voorkomen, een beginnende brand te beoordelen en als het veilig kan deze te blussen met behulp van de aanwezige brandblusser(s) of wanneer blussen niet veilig kan, te evacueren.

Working at Height

Het doel van deze module is de nodige basiskennis en vaardigheden bij te brengen om persoonlijke (val)beschermingsmiddelen te gebruiken, veilig op hoogte te werken en basisreddingswerk uit te voeren in een windturbineomgeving.

Sea Survival

Het doel van deze module is de basiskennis en vaardigheden bij te brengen voor het veilig werken op zee in een windmolenpark. Je leert veilig over te stappen van schip naar windturbine platform of andersom. Dit onderdeel staat ook bekend als Boat Transfer of Ship Transfer. Naast het overstappen leer je hoe te handelen bij man over boord situaties of het overleven op zee.

First Aid

Het doel van deze module is het aanleren van elementaire Eerste Hulp verlening. Na afronding ben je in staat om basis eerstehulpverlening toe te passen bij ongevallen in een windturbine omgeving.

Manual Handling

Het doel van deze module is het stimuleren van positief gedrag bij het manueel verplaatsen van lasten. Je leert het op een veilige manier tillen en verplaatsen van gewicht in een windturbine omgeving.  De training is ontworpen om het bewustzijn van de deelnemers te verbeteren wat betreft lichamelijke belasting en ergonomie in de werkomgeving van een windmolen.

Toelatingseisen:

  1. De praktijk onderdelen zijn fysiek belastend. Je moet voldoende fit zijn om alle praktijk onderdelen af te kunnen ronden. In verband met gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen mag jouw lichaamsgewicht maximaal 120 kilogram bedragen.
  2. Wanneer je geneesmiddelen gebruikt, moet je dit vooraf melden. Als blijkt dat het gebruik van het geneesmiddel een beperking oplevert wordt de boeking kosteloos geannuleerd.
  3. Je moet in het bezit zijn van een Winda ID.

Certificering en geldigheid:

Na succesvol afronden van een module, waarin je hebt laten zien over de vereiste competenties te beschikken, krijg je een internationaal geldig GWO-certificaat en zal de betreffende module in Winda worden geregistreerd.

De geldigheid van de Basic Safety Modules is 2 jaar.

Uitgebreide informatie over de standaard is te vinden op: http://www.globalwindsafety.org

Cursusduur
4.5 aaneengesloten dagen wanneer je alle modules volgt.
Lestijden
08.30 – 17.00 uur

Aantal cursisten
Minimaal 4, maximaal 12

Winda Registratie:

Alle deelnemers dienen zich voor aanvang van de cursus te registreren als deelnemer in Winda. Registratie is verplicht als je in de windenergie wilt werken. Na registratie ontvang je een Winda-ID. Het Winda-id moet bij de cursusboeking worden vermeld.

Na certificering worden je certificaten door ons aan je Winda-account gekoppeld.