Skip to main content
search
0

SCV Code Boat Master Grade III (3) Vaarbewijs Training & Examinering

Inleiding

De veiligheidscode voor kleine handelsvaartuigen (SCV-code) schrijft operationele normen voor inzake veiligheid, diplomering van zeelieden en welzijn en bescherming van het mariene milieu voor kleine handelsvaartuigen die in de Caribische handelszone (CTA) varen. De code is van toepassing op schepen die commercieel worden geëxploiteerd en handel drijven in het Caribisch gebied, met een lengte over alles van 5 meter of meer en een lengte (L) van minder dan 24 meter.

Het Vaarbewijs SCV-Code Boatmaster III licentie kapiteins van open boten <12m in beschermde wateren & open boten <12 m aan de kust (<3Nm)

Na het met goed gevolg afronden van de cursus Vaarbewijs Bootkapitein graad III (3) wordt aan de gedelegeerde een vaarbevoegdheidsbewijs “Bootkapitein graad III overeenkomstig de code voor de veiligheid van kleine vaartuigen, hoofdstuk X en bijlage 11” afgegeven.

De Ruyter Training & Consultancy (DRTC) bied de cursus aan in Aruba, Bonaire, St. Eustatius, Curacao, Saba

Onder beschermde wateren wordt verstaan een gebied dat door de bevoegde autoriteit als zodanig is aangewezen voor de kleine vaartuigen met betrekking tot haar territoriale wateren, dat bestaat uit beschutte wateren die geen bijzondere gevaren opleveren. Indien niet als zodanig aangewezen, is het een gebied dat in geen geval in geen geval meer dan 3 zeemijlen van een veilige vluchtplaats verwijderd is.

Haven of veilige toevluchtsoord: een haven, inham of ander waterlichaam dat gewoonlijk door land beschut is tegen zware zeeën door land dat geen bijzondere gevaren oplevert en waar een schip veilig naar binnen kan kan varen en waar de opvarenden veilig van boord kunnen gaan. De geschiktheid van een locatie als veilige vluchtplaats wordt bepaald door de bevoegde autoriteit.

Kustwateren: een door de bevoegde autoriteit als zodanig aangewezen gebied met betrekking tot de territoriale zee en de aansluitende zone, maar dat zich in geen geval uitstrekt tot meer dan 20 zeemijlen van een haven of een toevluchtsoord. Indien niet als zodanig aangewezen, wordt hieronder verstaan een gebied niet meer dan 20 zeemijl van een haven of veilige haven.

Onder blootgestelde (exposed) wateren wordt verstaan alle wateren die meer dan 20 zeemijlen verwijderd zijn van een haven of veilige toevluchtsoord, of andere wateren die door de bevoegde autoriteit als zodanig zijn aangewezen.

Doelstelling
Degenen die de training met succes hebben voltooid, zijn in staat om effectief te Manoeuvreren, reageren op noodsituaties en hebben kennis vergaard met betrekking tot bepalingen ten voorkoming van aanvaring, zeemanschap, passagiersveiligheid, wettelijke verantwoordelijkheden naar passagiers en bemanning, meteorologie, technische aspecten en voorkomen van vervuiling van de zee.

Doelgroep
Deze cursus is bestemd voor kapiteins van open boten <12m in beschermde wateren & open boten <12 m <12Nm aan de kust (<3Nm)

Voorwaarden voor deelname
De cursist dient in het bezit te zijn van:

 • 18 jaar en ouder
 • 3 maanden ervaring
 • geldig certificaat Medical First Aid (deel van de cursus!)
 • een geldige geneeskundige verklaring
 • een goede gezondheid en fysiek in staat om aan de praktische oefeningen deel te nemen.

Cursusinhoud

 • maneuvreren
 • handelen in noodsituaties
 • bepalingen ten voorkoming van aanvaringen op zee
 • lokale kennis en regelgeving
 • zeemanschap
 • navigatie/kaarten
 • reddings- en branbestrijdingsmiddelen
 • noodsignalen
 • passagiersveiligheid
 • wettelijke verantwoordelijkheden naar passagiers en bemanning
 • meteorologie
 • technische kennis
 • voorkomen van vervuiling
 • basis scheepkennis en stabiliteit
 • eerste hulp

Accreditatie
De cursus is geaccrediteerd door inspectie leefomgeving en transport

Certificering
Na het succesvol afronden van de cursus, ontvangt de cursist het certificaat waarmee het vaarbewijs kan worden aangevraagd:

 • Boatmaster Grade IIÏ in accordance with the Code of Safety for Small Vessels (CSV-Code), Chapter X and annex 11.

Geldigheid
onbeperkt

Cursusduur
7 days

Aantal cursisten
minimaal 3

Lestijden
08.30 – 16.30 uur

Locatie
Aruba

Bonaire

St. Eustatius

Curacao

Saba

Note:

Passagiersschepen moeten volgens deze Code: alleen varen op een afstand van 20 mijl of minder van de dichtstbijzijnde haven of veilige vluchtplaats;

niet meer dan 150 passagiers vervoeren;

en indien overnachtingsaccommodatie aanwezig is, niet meer dan 50 passagiers op nachtelijke reizen.