Skip to main content
search
0

Kies uw locatie en datum

NOGEPA 1.1B Refresher Helicopter Landing Officer

NOGEPA 1.1B Opfriscursus Helikopterlandingsofficier

Inleiding:

De helikopterlandingsofficier (HLO) op een offshore mijninstallatie is de persoon die verantwoordelijk is voor de operaties op het helikopterdek vóór de landing, tijdens de landing en het opstijgen van een helikopter, inclusief het instappen van passagiers, het afhandelen van vracht en het eventueel tanken.

De HLO is ook verantwoordelijk voor de respons in noodsituaties op het helikopterdek. Daarom is een geldig certificaat van de “Basiscursus of Opfriscursus Lid Brandbestrijdings- en Reddingsteam” (cursus 2.6a/b) een vereiste voor de HLO.

In geval van offshore mijninstallaties waar geen tanken van helikopters plaatsvindt, volstaat een geldige “Basiscursus of Opfriscursus Brandbestrijding Helikopters” (cursus 2.9a/b).

Cursustype:

Functiegerichte training

Doelgroep:

Personen aangewezen om op te treden als Helikopterlandingsofficier op een offshore mijninstallatie.

Doel:

Deelnemers trainen in de theoretische kennis en praktische uitvoering van alle activiteiten met betrekking tot helikopteroperaties op een mijninstallatie, zowel onder normale omstandigheden als in noodsituaties.

Leerdoelen:

 • Gevaar van helikopteroperaties, gevaarlijke gebieden, in- en uitgangsroutes (helikopterdek en helikopter), (persoonlijke) beschermingsmiddelen die moeten worden gebruikt, reiniging, onderhoud en voltooiing van beschikbaar materiaal.
 • Commando en controle over de voorbereiding van het helikopterdek en bijbehorende (brandbestrijdings)apparatuur voor landing en opstijgen van een helikopter.
 • Uitvoering en registratie van oefeningen met betrekking tot verschillende noodsituaties.
 • Leiding geven aan de uitvoering van normale en noodprocedures tijdens het landen en opstijgen van helikopters.
 • Radio procedures tijdens aankomst en vertrek.
 • Verwerken van documentatie na de landing met betrekking tot passagiers en vracht (inclusief gevaarlijke materialen).
 • Leiding geven en optreden als toezichthouder bij het instappen en uitstappen van personen en het laden en lossen van vracht (inclusief gevaarlijke materialen).
 • Leiding geven en optreden als toezichthouder bij het laden van de helikopter en het verzamelen van gegevens voor het bepalen van het gewicht van de helikopter.
 • Leiding geven en optreden als toezichthouder tijdens het uitvoeren van procedures en handelingen voor het starten van helikoptermotoren en eventuele andere ondersteuning.

Leerdoelen brandstof laden:

 • Leiding geven en optreden als toezichthouder tijdens het laden van brandstof in de helikopter, evenals het bijhouden van het relevante register.
 • Uitvoeren van controles op brandstofkwaliteit.

Oefening:

De efficiënte uitvoering van alle technieken genoemd in de leerdoelen.

Voorwaarden voor praktische oefeningen:

Maximaal 6 deelnemers per instructeur.

Duur:

Basiscursus = 2 dagen

Opfriscursus = 1 dag

Geldigheid:

Twee (2) jaar

Vereiste voor deelname:

De deelnemer dient in het bezit te zijn van een geldige registratie in het Persoonlijk Veiligheidslogboek van:

 • Basiscursus of Opfriscursus “Lid Brandbestrijdings- en Reddingsteam” (2.6a/b) indien er tankactiviteiten plaatsvinden op de installatie.
 • Indien er geen tankactiviteiten plaatsvinden op de installatie: Basiscursus of Opfriscursus “Brandbestrijding Helikopters” (2.9a/b).
 • Offshore medisch certificaat.