Skip to main content
search
0

Kies uw locatie en datum

GWO Sea Survival Refresher

GWO Sea Survival Refresher

Het doel van deze GWO – Sea Survival cursus is om door middel van theoretische en praktische training de deelnemers de basiskennis en vaardigheden bij te brengen om veilig te handelen en de juiste preventieve acties te ondernemen in alle aspecten van offshore operaties van de wal naar het installatieschip of WTG en vice versa, zowel tijdens normaal bedrijf als in een noodsituatie in een offshore windenergie omgeving.

GWO – Sea Survival Basis praktijkoefeningen worden uitgevoerd in het binnenbad met goedgekeurde trainingsapparatuur, resulterend in een comfortabele, realistische training met de beste resultaten.

Toelatingseisen:

  1. U dient fysiek in staat te zijn om deze cursus te volgen.
  2. In verband met gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen mag Uw lichaamsgewicht maximaal 120 kilogram bedragen.
  3. U in bezit bent van certificaat Werken op Hoogte.
  4. Indien U geneesmiddelen gebruikt dient u dit bij de boeking te vermelden. Indien blijkt dat het gebruik van het geneesmiddel een beperking oplevert wordt de boeking kostenloos geannuleerd.

Certificering:

Indien U de cursus heeft gevolgd en de vereiste competenties met een voldoende zijn afgetekend wordt het certificaat voor de betreffende modules uitgereikt.

Geldigheid:

Het certificaat heeft een geldigheidsduur van twee jaar.
Na 2 jaar dient U een herhalingscursus van 1 dag te volgen.

De cursus is door de Global Wind Organisation erkend ( http://www.globalwindsafety.org )

Voorwaarden voor deelname

Geldige medische keuring en in bezit van geldig certificaat Working on Heights

Cursusduur
1 aaneengesloten dagen
De aangegeven prijzen op de website zijn voor lopende kalenderjaar en worden jaarlijks geindexeerd.

Lestijden
08.30 – 17.00 uur

Aantal cursisten
Minimaal 4, maximaal 12

Winda Registratie:

Alle deelnemers dienen zich voor aanvang van de cursus te registreren als deelnemer in Winda.
Registratie is verplicht als je in de windenergie wilt werken.
Na registratie ontvang je een Winda-ID.
Het Winda-id moet bij de cursusboeking worden vermeld.

Na certificering worden je certificaten door ons aan je Winda-account gekoppeld.

https://winda.globalwindsafety.org/ )