Skip to main content
search
0

Kies uw locatie en datum

GWO - First Aid (FA)

GWO – First Aid
Het doel van de GWO – First Aid Cursus / Training is om effectief deel te nemen aan gecoördineerde regelingen voor medische eerste hulpverlening op schepen op zee en om gewonden een bevredigende standaard van medische eerste hulp te bieden terwijl zij aan boord blijven.
Deze GWO – First Aid Cursus / Training is  bedoeld voor een veilige en effectieve eerste hulp toe te dienen in de windturbine-industrie/ WTG-omgeving, in overeenstemming met de GWO-opleiding in eerste hulp door middel van theoretische en praktische training.

De cursus staat open voor zeevarenden die zijn aangewezen om te worden belast met medische eerste hulp aan boord van schepen.

De GWO – First Aid (GWO) Cursus bevat het volgende:
– Eerste hulp
– Verzorging van gewonden
– Aspecten van verpleging
– Ziekten
– Medisch helpen van geredde personen, inclusief verbranding & onderkoeling
– Bijhouden van dossiers
– Geneesmiddelen en medische apparatuur
– Chirurgische apparatuur, instrumenten en benodigdheden.

De cursus First Aid (GWO) staat ook open voor zeevarenden die deze EHBO-training eerder hebben gevolgd en willen voldoen aan de aanbeveling in het IMO/ILO Document for Guidance, 1985 om met tussenpozen van ongeveer vijf jaar een opfriscursus te volgen.

Toelatingseisen:

  1. U dient fysiek in staat te zijn om deze cursus te volgen.
  2. In verband met gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen mag Uw lichaamsgewicht maximaal 120 kilogram bedragen.
  3. Indien U geneesmiddelen gebruikt dient u dit bij de boeking te vermelden. Indien blijkt dat het gebruik van het geneesmiddel een beperking oplevert wordt de boeking kostenloos geannuleerd.

Certificering:

De cursus is ontwikkeld op basis van GWO module onderdeel First Aid.

Geldigheid:

De deelname heeft een geldigheidsduur van twee jaar.
Na 2 jaar dient U een herhalingscursus een dagdeel te volgen.
Deze heeft een geldigheid van twee jaar.

De cursus is door de Global Wind Organisation erkend ( https://www.globalwindsafety.org )

Voorwaarden voor deelname

Cursusduur
1 dag basis cursus en 0.5 dag refresher cursus
De aangegeven prijzen op de website zijn voor lopende kalenderjaar en worden jaarlijks geindexeerd.

Lestijden
08.30 – 17.00 uur

Aantal cursisten
Minimaal 4, maximaal 12

Winda Registratie:

Alle deelnemers dienen zich voor aanvang van de cursus te registreren als deelnemer in Winda.
Registratie is verplicht als je in de windenergie wilt werken.
Na registratie ontvang je een Winda-ID.
Het Winda-id moet bij de cursusboeking worden vermeld.

Na certificering worden je certificaten door ons aan je Winda-account gekoppeld.