Skip to main content
search
0

Kies uw locatie en datum

STCW Combi Refresher BST - AFF (Basic Safety Training - Advanced Fire Fighting Refresher)

Inleiding
STCW Combi Refresher BST (Basic Safety Training) – AFF (Advanced Fire Fighting) training
Sinds het van kracht worden van de Manila Amendments 2010 geldt voor de cursussen Basic Training, Advanced Fire Fighting & Proficiency in Survival Craft en Fast Rescue een herhalingsplicht.
Met de STCW combi Refresher BST – AFF training van DRTC voldoet u aan deze herhalingsplicht.

Doelstelling
Degenen die de training met succes hebben voltooid, hebben kennis en vaardigheden in het omgaan met persoonlijke veiligheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid, persoonlijke overleving op zee en elementaire eerste hulp, elementaire en geavanceerde brandbestrijding aan boord van schepen.

Doelgroep
Bestemd voor een ieder die werkt aan boord van schepen vallende onder het STCW-regime en de Wet zeevarenden.

Voorwaarden voor deelname
De cursist dient in het bezit te zijn van:

  • de relevante, geldige basis- of herhalingscertificaten en een geldige vaarbevoegdheid
  • een geldige geneeskundige verklaring voor de zeescheepvaart
  • een goede gezondheid en fysiek in staat om aan de praktische oefeningen deel te nemen (gebruik ademluchttoestel, besloten ruimtes en warmtebelasting, zwemmen)
     

Cursusinhoud
Onderstaand de korte cursusinhoud, waarbij de nadruk ligt op praktische vaardigheden:

  • overleven op zee en levensreddende handelingen
  • brandpreventie en brandbestrijding; gebruik ademlucht en organiseren brandbestrijding
  • brandbestrijdingsoperaties


Certificering

Na het succesvol afronden van de cursus, ontvangt de cursist het certificaat:

Proficiency in Basic Training Refresher, STCW reg.VI/1, Section A-VI/1 par. 2
Proficiency in Advanced Fire Fighting Refresher, STCW reg. VI/3, Section A-VI/3

Geldigheid
5 jaar

Cursusduur
3 dagen

Aantal cursisten
Minimaal 8, maximaal 12 deelnemers

Lestijden
08.30 – 17.00 uur

Prijs
De prijs per cursist voor het lopende kalenderjaar is €1.149,– exclusief BTW, inclusief lunch/koffie/thee