Skip to main content
search
0

Kies uw locatie en datum

STCW - Fire Prevention & Fire Fighting Refresher - FPFF Refresher

Inleiding
De STCW – Fire Prevention & Fire Fighting Refresher (FPFF) is bedoeld om de cursist op te frissen van de bestaande Basic Safety Training en weer eventuele nieuwe inzichten te geven in de brandbestrijding (en voorkoming) die zich aan boord van een schip kan voordoen en hoe hierop actie te ondernemen.
STCW – FPFF training voldoet aan de basisopleidingseisen voor al het personeel dat van plan is naar zee te gaan op koopvaardij- en/of vissersschepen.
De opleiding voldoet aan voorschrift VI/1, paragraaf 1 en sectie A-VI/1, paragraaf 2.1 van het STCW-verdrag en de STCW-code van 1978, zoals gewijzigd.

Doelstelling
Degenen die de training met succes hebben voltooid, hebben kennis en vaardigheden in het omgaan met elementaire brandbestrijding.

Doelgroep
Bestemd voor een ieder die werkt aan boord van schepen vallende onder het STCW-regime en de Wet zeevarenden.

Voorwaarden voor deelname
De cursist dient in het bezit te zijn van:

  • een relevant en geldig basis- of herhalingscertificaat BST en een geldige vaarbevoegdheid
  • een geldige geneeskundige verklaring voor de zeescheepvaart
  • een goede gezondheid en fysiek in staat om aan de praktische oefeningen deel te nemen (gebruik ademluchttoestel, besloten ruimtes en warmtebelasting, zwemmen)
     

Cursusinhoud
Onderstaand de korte cursusinhoud, waarbij de nadruk ligt op praktische vaardigheden:

  • overleven op zee en levensreddende handelingen
  • brandpreventie en brandbestrijding; gebruik ademlucht


Certificering

Na het succesvol afronden van de cursus, ontvangt de cursist het certificaat:

Proficiency in Fire Prevention and Fire Fighting refresher, STCW reg. VI/1, Section A-VI/1 par. 2.1.1.2, Table A-VI/1-2

Geldigheid
5 jaar

Cursusduur
1 dag

Aantal cursisten
Minimaal 8, maximaal 12 deelnemers

Lestijden
08.30 – 17.00 uur