Skip to main content
search
0

Kies uw locatie en datum

NOGEPA 1.3B Refresher Helicopter Deck Assistant (HDA)

Inleiding:

Onder toezicht van de Helikopterlandingsofficier (HLO) voeren Helikopterdekassistenten (HDA’s) routinematige helikopterdekoperaties uit, zoals het assisteren bij het instappen en uitstappen van passagiers, het overbrengen van vracht en bagage van en naar de helikopter wanneer deze is geland op het helikopterdek van een offshore mijninstallatie.

De HDA zal de HLO assisteren bij noodsituaties op het helikopterdek. Daarom is een geldig certificaat van de “Basiscursus of Opfriscursus Lid Brandbestrijdings- en Reddingsteam” (cursus 2.6a/b) een vereiste voor de HDA.

In geval van offshore mijninstallaties waar geen tanken van helikopters plaatsvindt, volstaat een geldige “Basiscursus of Opfriscursus Brandbestrijding Helikopters” (cursus 2.9a/b).

Cursustype:

Functiegerichte training

Doelgroep:

Personen aangewezen om op te treden als Helikopterdekassistent op een offshore mijninstallatie.

Doel:

Deelnemers trainen in theorie en praktijk in het uitvoeren van activiteiten met betrekking tot helikopteroperaties op een offshore mijninstallatie, zowel onder normale omstandigheden als in noodsituaties.

Leerdoelen:

 • Gevaar van helikopteroperaties, gevaarlijke gebieden, in- en uitgangsroutes (helikopterdek en helikopter), persoonlijke beschermingsmiddelen die moeten worden gebruikt, reiniging, onderhoud en voltooiing van beschikbaar materiaal.
 • Voorbereiding van het helikopterdek en bijbehorende (brandbestrijdings)apparatuur voor het landen en opstijgen van een helikopter.
 • Uitvoering van normale en noodprocedures in verband met het landen en opstijgen van helikopters.
 • Instappen of uitstappen van personen en laden of lossen van vracht (inclusief gevaarlijke materialen).
 • Het laden van de helikopter en het verzamelen van gegevens voor het bepalen van het gewicht van de helikopter.
 • Procedures en handelingen voor het starten van helikoptermotoren en eventuele andere ondersteuning.

Leerdoelen brandstof laden:

 • Brandstofinstallatieoperaties.
 • Tanken van een helikopter.
 • Uitvoeren van controles op brandstofkwaliteit.

Oefening:

De efficiënte uitvoering van alle technieken genoemd in de leerdoelen.

Voorwaarden voor praktische oefeningen:

Maximaal 6 deelnemers per instructeur.

Duur:

Basiscursus = 1 ½ dagen

Opfriscursus = 1 dag

Geldigheid:

Twee (2) jaar

Vereiste voor deelname:

De deelnemer dient in het bezit te zijn van een geldige registratie in het Persoonlijk Veiligheidslogboek van:

 • Basiscursus of Opfriscursus “Lid Brandbestrijdings- en Reddingsteam” (2.6a/b) indien er tankactiviteiten plaatsvinden op de installatie.
 • Indien er geen tankactiviteiten plaatsvinden op de installatie: Basiscursus of Opfriscursus “Brandbestrijding Helikopters” (2.9a/b).
 • Offshore medisch certificaat.