Skip to main content
search
0

Kies uw locatie en datum

NOGEPA 1.4B Gas Measurement Refresher

Inleiding:

Bij bepaalde operaties en onderhoudswerkzaamheden op een mijninstallatie kan het noodzakelijk zijn om gas, zuurstof en/of giftige stoffen te testen en te meten als onderdeel van de werkvergunningvoorwaarden.

Cursustype:

Functiegerichte training

Doelgroep:

Personen aangewezen om gasmetingen uit te voeren.

Doel:

Deelnemers trainen in de theorie en praktijk van het bedienen en gebruik van gasmeet- en detectieapparatuur, het interpreteren van de gemeten gegevens en het nemen van de juiste acties.

Leerdoelen:

  • Gasmeetstrategieën.
  • Meetprincipes, procedures en regels.
  • Verschillende soorten meet- en detectieapparatuur.
  • Interpreteren van de gemeten gegevens.
  • Staat/advies over de juiste vervolgacties.
  • Advies met betrekking tot veiligheidsvoorzieningen en persoonlijke beschermingsmiddelen.
  • Afgesloten ruimtes.

Voorwaarden voor praktische oefeningen:

Maximaal 6 deelnemers per instructeur.

Duur:

Eén (1) dag, zowel voor de basiscursus als de opfriscursus.

Voorwaarden voor deelname:

Geen offshore medisch certificaat vereist.

Geldigheid:

Vier (4) jaar.

Geen cursusdata beschikbaar. Datum op aanvraag: [email protected]