Skip to main content
search
0

Kies uw locatie en datum

NOGEPA 1.3A Helicopter Deck Assistant (HDA)

Introductie:

Onder toezicht van de Helicopter Landing Officer (HLO) voeren Helideck Assistants (HDA’s) routinematige helikopterdekoperaties uit, zoals het assisteren bij het in- en uitstappen van passagiers, het overbrengen van vracht en bagage van en naar de helikopter wanneer deze is geland op het helikopterdek van een offshore mijninstallatie.

De HDA zal de HLO assisteren bij noodsituaties op het helikopterdek. Daarom is een geldig certificaat van de “Basis- of Opfriscursus Lid Firefighting and Rescue team” (cursus 2.6a/b) een vereiste voor de HDA.

In geval van offshore mijninstallaties waar geen tanken van helikopters plaatsvindt, volstaat een geldige “Basis- of Opfriscursus Fire-Fighting Helicopters” (cursus 2.9a/b).

Cursustype:

Functioneel georiënteerde training.

Doelgroep:

Personen die zijn aangewezen om op te treden als Helicopter Deck Assistant op een offshore mijninstallatie.

Doelstelling:

Deelnemers trainen in theorie en praktijk voor het uitvoeren van activiteiten met betrekking tot helikopteroperaties op een offshore mijninstallatie, zowel onder normale omstandigheden als in noodsituaties.

Leerdoelen:

 • Gevaren van helikopteroperaties, gevaarlijke gebieden, toegangs- en vluchtroutes (helikopterdek en helikopter), persoonlijke beschermingsmiddelen die moeten worden gebruikt, reiniging, onderhoud en voltooiing van beschikbare uitrusting.
 • Voorbereiding van het helikopterdek en de bijbehorende (brandbestrijdings)apparatuur voor het landen en opstijgen van een helikopter.
 • Uitvoeren van normale en noodsituatieprocedures in verband met het landen en opstijgen van helikopters.
 • In- en uitstappen van personen en laden en lossen van vracht (inclusief gevaarlijke materialen).
 • Het laden van de helikopter en het verzamelen van gegevens voor het bepalen van het gewicht van de helikopter.
 • Procedures en acties voor het starten van de helikoptermotoren en eventuele ondersteuning.

Leerdoelen brandstofladen:

 • Brandstofinstallatie-operaties.
 • Tanken van een helikopter.
 • Uitvoeren van controles van de brandstofkwaliteit.

Oefening:

De efficiënte uitvoering van alle technieken die worden genoemd in de leerdoelen.

Voorwaarden voor praktische oefeningen:

Maximaal 6 deelnemers per instructeur.

Duur:

Basisopleiding = 1 ½ dag.

Opfriscursus = 1 dag.

Geldigheid:

Twee (2) jaar.

Vereisten voor deelname:

De deelnemer moet in het bezit zijn van een geldige registratie in het Persoonlijk Veiligheidslogboek van:

 • De basis- of opfriscursus “Lid Firefighting and Rescue team” (2.6a/b) in geval van tankactiviteiten op de installatie.
 • Indien er geen tankactiviteiten op de installatie plaatsvinden, de basis- of opfriscursus “Fire-Fighting Helicopters” (2.9a/b).
 • Een offshore medisch certificaat.