Skip to main content
search
0

Komende trainingen

STCW - Maritime Crew Resource Management (MCRM)

Inleiding

Bij de Maritime Crew Resource Management (MCRM) cursus volgt u eerst het 3-daagse BRM/ERM programma en vervolgens een 2-daagse aanvulling voor het MCRM programma.

Bij de driedaagse cursus op operationeel (BRM/ERM) niveau ligt de nadruk op teams en teamwork: wat maakt een team effectief? Wat maakt het disfunctioneel?

De vijfdaagse cursus op managementniveau (MCRM) bouwt voort op het effectiever krijgen van teams met de nadruk op leiderschap en management en het onderscheid tussen beide. We zoomen hierbij in op menselijke factoren.

Menselijke factoren (menselijke mogelijkheden, beperkingen, vaardigheden en behoeften) worden beschouwd als een belangrijke factor bij het voorkomen van ongelukken op zee.

Doelstelling

Het doel van de Maritime Crew Resource Management (MCRM) cursus is het ontwikkelen van kennis en vaardigheden met betrekking tot menselijke factoren, management & leiderschap, waarbij de focus ligt op het vergroten en waarborgen van de veiligheid ter voorkoming van ongelukken.

Doelgroep

Kapiteins, stuurmannen, scheepswerktuigkundigen en marofs.
Belangstellende vertegenwoordigers van walorganisaties.

Voorwaarden voor deelname

Om in aanmerking te komen voor certificering dienen de deelnemers in het bezit te zijn van het diploma Stuurman, Scheepswerktuigkundige of Marof of in opleiding hiervoor te zijn.
Deelnemers niet in het bezit van bovenstaande diploma’s of studerend hiervoor ontvangen een bewijs van deelname.

Cursusinhoud

In de driedaagse cursus op operationeel (BRM/ERM) niveau ligt de nadruk op teams en teamwork: wat maakt een team effectief? Wat maakt het disfunctioneel? De cursus kijkt naar de leiderschapsfunctie binnen een team en de rol van verschillende persoonlijkheidskenmerken onder de teamleden. Er is een nadruk op effectieve communicatie en hoe het delen van ideeën te bevorderen. Bij DRTC hebben we het praktische element van deze driedaagse cursus gemaximaliseerd: studenten nemen deel aan een reeks professionele teamactiviteiten en simulatoroefeningen.

Een schip heeft verschillende teams binnen het schip; hoe zorgen we ervoor dat ze soepel samenwerken? We onderzoeken het belang van een duidelijke visie en hoe deze op te splitsen in taken en dit te communiceren naar de organisatie. De cursus gaat dieper in op de persoonlijke motivatie van de bemanning. Deze cursus heeft belangrijke praktische elementen en  activiteiten die erop gericht zijn discussie  op gang te brengen en samenwerking te bevorderen.

Deze vijfdaagse Maritime Crew Resource Management (MCRM) cursus behandelt vaardigheden op het gebied van middelenbeheer, leiderschap en teamwerk op managementniveau, zodat de kandidaten deze “zachte vaardigheden” kunnen toepassen om bemanningen aan te sturen en problemen in verband met “menselijke factoren” te overwinnen.

Een overzicht van de onderwerpen die in de HELM M-cursus worden behandeld:

  • Goede werkwijzen in human resource management aan boord van schepen.
  • Relevantie van het “menselijk element” bij operaties aan boord van schepen.
  • Beginselen van taak- en werklastbeheer, met inbegrip van planning, coördinatie, toewijzing en prioritering van menselijke en materiële hulpbronnen.
  • Gebruik van projectbeheer als hulpmiddel bij de besluitvorming.
  • Gebruik van doeltreffende technieken voor middelenbeheer;
  • Beginselen en praktijk van de besluitvorming;
  • Leidinggeven aan en toezicht houden op de ontwikkeling, uitvoering en controle van standaardwerkwijzen.
  • Beginselen en goede praktijken op het gebied van opleiding aan boord, leren, coachen, mentorschap, beoordeling en ontwikkeling van personeel aan boord.

 

Certificering

Bij succesvolle afronding van de cursus ontvangt de deelnemer een internationaal erkend Maritime Crew Resource Management (MCRM) & BRM of ERM certificaat volgens:
–        Table A-II/2 en A-III/2 for Use of Leadership and Managerial Skills
–        Table A-II/1, A-III/1 en A-III/6 for Application of Leadership and Teamworking Skills van de STCW Manila Amendments

Geldigheid

Onbeperkt

Cursusduur

5 aaneengesloten dagen

De aangegeven prijzen op de website zijn voor lopende kalenderjaar en worden jaarlijks geindexeerd.

Lestijden

08.30 – 17.00 uur

Aantal cursisten

Minimaal 4, maximaal 12

Beoordeling

Formatieve beoordeling van praktische vaardigheden, gecombineerd met een korte toets aan het eind van de cursus om de basiskennis en -competenties te meten die in de loop van de cursus zijn verworven

Onderwijs

Theoretische sessies, aangevuld met op scenario’s gebaseerde praktische oefeningen om het leren te verbeteren.