Skip to main content
search
0

STCW - Proficiency in Survival Craft and Rescue Boats other than fast rescue boats (PSCRB)

Inleiding
De STCW – Proficiency in Survival Craft and Rescue Boats other than fast rescue boats (PCRB) training geeft zeevarenden
die in noodsituaties de leiding moeten nemen over een groepsreddingsmiddel of een reddingsboot (anders dan snelle reddingsboten)
de essentiële opleiding en training voor de vereiste taken.

Doelstelling
Na het behalen van de cursus is de deelnemer in staat om de leiding te nemen in het voorbereiden, embarkeren en het lanceren van een reddingvaartuig zoals gesteld in het STCW “bemanning reddingvaartuigen”

Doelgroep
Voor iedere zeevarende aan boord, die is aangewezen als bemanningslid van een reddingsboot op een schip.

Voorwaarden voor deelname
De cursist dient in het bezit te zijn van:

 • een geldige medische verklaring voor de zeescheepvaart
 • een geldig CoC volgens STCW (incl. Manila Amendments)
 • een geldig Basic Safety Training certificaat
 • minimaal 18 jaar te zijn
 • niet minder dan 6 maanden vaartijd te hebben
 • een goede gezondheid en fysiek in staat om aan de praktische oefeningen deel te nemen. (besloten ruimtes en warmtebelasting)


Cursusinhoud

 • aandachtspunten ten aanzien van het in operationele staat houden van het vaartuig
 • leiding nemen aan boord van een reddingsboot, tijdens het lanceren en daarna
 • bediening van de motor van een reddingsboot
 • het omgaan met overlevenden en de reddingsboot nadat een schip verlaten is
 • praktijkomgang met reddingsboten, inclusief lanceren en varen
 • het omgaan met communicatiemiddelen, locatiebakens en noodsignalen
 • het geven van eerste hulp aan overlevenden
 • evaluatie

De cursus wordt in het Nederlands of Engels gegeven.

Certificering
Na het succesvol doorlopen van de cursus ontvangt de cursist het certificaat:

Proficiency in Survival Craft & Rescue boats other than fast rescue boats, STCW reg. VI/2, section A-VI/2-1, Table A VI/2-1

Geldigheid
5 jaar

Cursusduur
4 aaneengesloten werkdagen

Aantal cursisten
Minimaal 8, maximum 12 deelnemers

Lestijden
08.30 – 17.00 uur