Skip to main content
search
0

Kies uw locatie en datum

GWO - Basic Safety Training Refresher

GWO – Basic Safety Training Refresher (BSTR)
De GWO – Basic Safety Training Refresher Offshore / Onshore (BSTR) is bedoeld voor personeel dat gaat werken in de windindustrie, op land en/of op zee. Men is betrokken bij de bouw, het onderhoud en/of levert services voor onshore/offshore windturbines en windparken, Personeel dat werkzaam zal zijn in de windindustrie of aanverwante gebieden, en zijn taken zal uitvoeren in een omgeving met windturbines, gewoonlijk in fysiek contact met een windturbine of een offshore windstructuur. Personeel dat taken uitvoert waarvan de werkgever of de werkplekverantwoordelijke heeft vastgesteld dat het een functie is waarvan de risico’s door training volgens een of meer modules van de BST-norm kunnen worden beperkt.

Het doel van de GWO – Basic Safety Training Refresher (BSTR) is om eerder verworven kennis en vaardigheden van de BST te herzien en verder te ontwikkelen door middel van theoretische en praktische training.

Deze GWO – Basic Safety Training Refresher (BSTR) opleiding stelt gedelegeerden in staat zichzelf en anderen die in de industrie werken te ondersteunen en te verzorgen door de kennis en vaardigheden te bezitten van First Aid, Working at Heights, Manual Handling, Fire Awareness, Sea Survival en in geval van nood in staat te zijn slachtoffers te evacueren, te redden en passende Eerste Hulp te verlenen.
Het verschil tussen de GWO Basic Safety Training Refresher (BSTR) Onshore / Offshore is dat bij de Onshore GWO Basic Safety Training Refresher (BSTR) geen sea survival nodig is.

De cursus GWO Basic Safety Training Refresher is opgebouwd uit de volgende modules;

  • First Aid (BST FA) – 0,5 dag
  • Working at Heights including Manual Handling(BST WAH) – 1 dag
  • Fire Awareness (BST FAW) – 0,5 dag
  • Sea Survival (BST SS) – 1 dag
  • Manual Handling (BST MH) separaat – 0,5 dag

Toelatingseisen:

  1. U dient fysiek in staat te zijn om deze cursus te volgen.
  2. In verband met gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen mag Uw lichaamsgewicht maximaal 120 kilogram bedragen.
  3. U geen hoogtevrees heeft.
  4. Indien U geneesmiddelen gebruikt dient u dit bij de boeking te vermelden. Indien blijkt dat het gebruik van het geneesmiddel een beperking oplevert wordt de boeking kostenloos geannuleerd.

Certificering:

Indien U de cursus heeft gevolgd en de vereiste competenties met een voldoende zijn afgetekend wordt het certificaat voor de betreffende modules uitgereikt.

Geldigheid:

Het certificaat heeft een geldigheidsduur van twee jaar.
Na 2 jaar dient U een herhalingscursus van 3 dagen te volgen.
Deze heeft een geldigheid van twee jaar.

De cursus is door de Global Wind Organisation erkend ( http://www.globalwindsafety.org )

Voorwaarden voor deelname

Cursusduur
3 aaneengesloten dagen
De aangegeven prijzen op de website zijn voor lopende kalenderjaar en worden jaarlijks geindexeerd.

Lestijden
08.30 – 17.00 uur

Aantal cursisten
Minimaal 4, maximaal 12

Winda Registratie:

Alle deelnemers dienen zich voor aanvang van de cursus te registreren als deelnemer in Winda.
Registratie is verplicht als je in de windenergie wilt werken.
Na registratie ontvang je een Winda-ID.
Het Winda-id moet bij de cursusboeking worden vermeld.

Na certificering worden je certificaten door ons aan je Winda-account gekoppeld.

https://winda.globalwindsafety.org/ )