Skip to main content
search
0

Kies uw locatie en datum

STCW Combi Refresher BST - AFF - PSCRB - FRB

Inleiding
STCW Combi Refresher BST (Basic Safety Training) – AFF (Advanced Fire Fighting) – PSCRB – Proficiency in Survival Craft and Rescue Boats – FRB – Proficiency in Fast Rescue Boats
Sinds het van kracht worden van de Manila Amendments 2010 geldt voor de cursussen Basic Training, Advanced Fire Fighting, Proficiency in Survival Craft en Fast Rescue een herhalingsplicht.
Met de STCW combi Refresher BST – AFF – PSCRB  – FRB van DRTC voldoet u aan deze herhalingsplicht.

Doelstelling
Degenen die de STCW Refresher BST – AFF – PSCRB – FRB training met succes hebben voltooid, hebben kennis en vaardigheden in het omgaan met elementaire en geavanceerde brandbestrijding, persoonlijke veiligheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid, persoonlijke overleving op zee en elementaire eerste hulp aan boord van schepen alsmede met lanceren en verblijven in reddingboten.

Doelgroep
Bestemd voor een ieder die werkt aan boord van schepen vallende onder het STCW-regime en de Wet zeevarenden.

Voorwaarden voor deelname
De cursist dient in het bezit te zijn van:

 • de relevante, geldige basis- of herhalingscertificaten en een geldige vaarbevoegdheid
 • een geldige geneeskundige verklaring voor de zeescheepvaart
 • een goede gezondheid en fysiek in staat om aan de praktische oefeningen deel te nemen (gebruik ademluchttoestel, besloten ruimtes en warmtebelasting)
   

Cursusinhoud

Onderstaand de korte cursusinhoud, waarbij de nadruk ligt op praktische vaardigheden:

 • overleven op zee en levensreddende handelingen
 • voorbereiden, embarkeren en lanceren van reddingvaartuigen
 • brandpreventie en brandbestrijding; gebruik ademlucht en organiseren brandbestrijding
 • brandbestrijdingsoperaties
   

Certificering
Na het succesvol afronden van de cursus, ontvangt de cursist het certificaat:

Proficiency in Basic Safety Training (BST) Refresher, STCW reg.VI/1, Section A-VI/1 par. 2
Proficiency in Advanced Fire Fighting (AFF) Refresher, STCW reg. VI/3, Section A-VI/3
Proficiency in Survival Craft Refresher (PSCRB), STCW reg. VI/2-1, Section A VI/2 Table A VI/2-1
Proficiency in Fast Rescue Boats Refresher, STCW reg. VI/2-2, Section A VI/2, Table A VI/2-2

Geldigheid
5 jaar

Cursusduur
5 aaneengesloten dagen

Aantal cursisten
Minimaal 8, maximaal 12 deelnemers

Lestijden
08.30 – 17.00 uur

Cursuserkenning
Erkenning door de Nederlandse overheid (Inspectie Leefomgeving en Transport), de bevoegde autoriteiten van België (EU) en Marshall Islands.