Skip to main content
search
0

Komende trainingen

STCW Medical Training Courses

Met de invoering van de Manila amendmends geldt voor een aantal cursussen een herhalingsplicht, namelijk Basic Training (BT), Advanced Fire Fighting (AFF), Proficiency in Survival Craft (PSC) en Proficiency in Fast Rescue Boats (FRB). De herhalingstermijn is vijf jaar.

Zeevarenden in bezit van een van deze certificaten moeten deze cursussen eens in de vijf jaar herhalen. Inmiddels is er door ILenT duidelijk aangegeven dat herhalen minder dan vier maanden vooraf de verloopdatum van u cerificaat leidt tot afgifte datum op de huidige verloop datum. De afgifte datum van het nieuwe certificaat wordt de datum van afgifte van het voorgaande certificaat plus 5 jaar.
In geval van overschrijding van de einddatum van het geldige certificaat (training) kan, in uitzonderlijke gevallen en indien er een valide reden is, waarbij te denken valt aan een ziekte tijdens een reeds geplande training, een vrijstelling (dispensatie) aangevraagd worden door het erkende trainingsinstituut namens de cursist.
De kandidaat moet tijdens de training in het bezit zijn van een geldig Vaarbevoegdheidsbewijs (VBB).

Bij deelname aan een van de veiligheidstrainingen geldt dat men in het bezit moet zijn van een geldige geneeskundige verklaring voor de zeescheepvaart. Erkende keuringsartsen kan men vinden op de website van de Inspectie.

De aangegeven prijzen op de website zijn voor lopende kalenderjaar en worden jaarlijks geindexeerd.

Keuringsartsen

Daarnaast er een aantal nieuwe cursussen ingevoerd, o.a. Security Awareness (SA) en Designated Security Duties (DSD). Voor de security gerelateerde cursussen geldt geen herhalingstermijn.

Naast de reguliere cursussen kunnen wij ook trainingen op locatie verzorgen. Voor verdere informatie kunt U met ons contact opnemen.

Alle STCW cursussen zijn erkend door de Inspectie (ILT).

Erkenningen

Bestaande vaarbevoegdheidsbewijzen blijven, voor zover van toepassing, geldig tot uiterlijk 31 december 2016. Na die datum dient men te beschikken over een geldig vaarbevoegdheidsbewijs conform STCW 2010. Nader informatie kunt U verkrijgen via de website van KIWA.

KIWA