Skip to main content
search
0

Kies uw locatie en datum

STCW - MARCOM B

Inleiding
Het Algemeen Certificaat Maritieme Radiocommunicatie (Marcom-A) is bedoeld voor gebruik van frequentieruimte op zee.
Het Beperkt Certificaat Maritieme Radiocommunicatie (Marcom-B) is bedoeld voor het gebruik van maritieme frequentieruimte op de binnenwateren en vooral de kustwateren.
Het Basiscertificaat Marifonie is bedoeld voor het gebruik van maritieme frequentieruimte op vooral de binnenwateren.

Duur Marcom A cursus
5,5 dag, inclusief examens.

Duur Marcom B cursus
3 dagen, inclusief examens.

Duur Marifonie cursus
1 dag, exclusief examen.

Duur Module B cursus 
1,5 dag, exclusief theorie examen, inclusief praktijk examen.

Marifonie of GMDSS theorie examen
1 uur.

Certificering Marcom A
Na blijk te hebben gegeven van voldoende operationele vaardigheden in de bediening van de in de SOLAS voorgeschreven apparatuur en het examen, dat bestaat uit de onderdelen;
a. Voorschriften, Procedures en Techniek
b. Engels (Standard Vocabulary);
met goed gevolg te hebben afgesloten verkrijgt men het certificaat MARCOM-A.
Het examen wordt afgenomen onder auspiciën van Agentschap Telecom.

Certificering Marcom B
Na blijk te hebben gegeven van voldoende operationele vaardigheden in de bediening en met goed gevolg het theoretische examen  te hebben afgesloten verkrijgt men het certificaat MARCOM-B.
Het examen wordt afgenomen onder auspiciën van Agentschap Telecom.

Certificering Marifonie
Indien met goed gevolg het examen is afgesloten verkrijgt men het Marifoonbedieningscertificaat. Duur van het examen is 1 uur.
Het examen wordt afgenomen onder auspiciën van Agentschap Telecom waarbij DRTC het administratieve deel voor u afhandelt.