Skip to main content
search
0

STCW Security Awareness training for all seafarers (SA)

Doelgroep

De STCW Security Awareness cursus is bedoeld voor zeevarenden die in welke hoedanigheid dan ook in dienst of tewerkgesteld zijn aan boord van een schip dat voldoet aan de bepalingen van ISPS. Zeevarenden van alle rangen, die geen aangewezen beveiligingstaken hebben zoals beschreven in het scheepsbeveiligingsplan, moeten de cursus “STCW Situational Awareness (SA)” hebben gevolgd voordat ze gaan varen. Uitgezonderd de Ship Security Officer (SSO) en opvarenden die belast zijn met specifieke beveiligingstaken (Designated Security Duties) en zodanig zijn gecertificeerd.

De cursus “Situational Awareness” is bedoeld om alle zeevarenden te trainen in beveiligingsprocedures en in het identificeren van gevaren voor de maritieme beveiliging (ISPS).

De cursus wordt afgesloten met een examen.

Doelstelling
Na het behalen van de cursus is de deelnemer in staat om gevaren te herkenning op het gebied van ISPS (een “Security Awereness” ontwikkeld.)

Cursusinhoud
Melden beveiligingsincident, inclusief piraterij of gewapende dreiging of overval;
Kennis van te volgen procedures indien een beveiligingsdreiging wordt waargenomen;
Kunnen optreden in beveiligings gerelateerde noodsituaties en kennis van scheepsbeveiligingsplannen.

Cursusduur
Een dagdeel

Certificering
Proficiency in Security Awareness, STCW reg. VI/6, section A-VI/6, Table A-VI/6-1.

Geldigheid
Onbeperkt