Skip to main content
search
0

Kies uw locatie en datum

STCW - Engine Resource Management Training (ERM)

Inleiding
Goede samenwerking aan boord, maar ook tussen walorganisatie en schip, is cruciaal voor de veiligheid van schip en bemanning. Deze cursus Engine Room Resource Management – ERM is dan ook niet alleen bedoeld voor zeevarenden maar kan ook voor vertegenwoordigers van de walorganisatie een inspiratie zijn.

Doelstelling

Het ontwikkelen van Enngine Resource Management (ERM) kennis en vaardigheden om de teamspirit onder de bemanning te versterken waarbij de focus ligt op het vergroten en waarborgen van de veiligheid ter voorkoming van ongelukken.

Doelgroep

scheepswerktuigkundigen en marofs.
Belangstellende vertegenwoordigers van walorganisaties.

Voorwaarden voor deelname

Om in aanmerking te komen voor certificering dienen de deelnemers in het bezit te zijn van het diploma Stuurman, Scheepswerktuigkundige of Marof of in opleiding hiervoor te zijn.

Deelnemers niet in het bezit van bovenstaande diploma’s of studerend hiervoor ontvangen een bewijs van deelname.

Cursusinhoud

In de cursus komen de volgende onderwerpen aan bod:

–        managen van en leiding geven aan een brug/machinekamerteam
–        managen en samenwerken binnen een brug/machinekamerteam
–        samenwerking van brug- en machinekamerteam
–        taak- en werkdrukverdeling
–        omgaan met standaard, (on)gewone en/of noodsituaties
–        inspelen op opeenvolgende gebeurtenissen
–        interpreteren en observeren van situaties
–        besluitvorming aan boord, onder druk en binnen de rederij
–        praktisch gebruik van operationele- en bijzondere procedures alsmede veiligheidsvoorschriften
–        communicatie
–        culturele verschillen

Tijdens de cursus wordt er gebruik gemaakt van een brug-en machinekamersimulator.

Certificering

Bij succesvolle afronding van de cursus ontvangt de deelnemer een internationaal erkend Engine Resource Management (ERM) certificaat volgens:

–        Table A-III/1 for Engine room Resource management
–        Table A-II/2 en A-III/2 for Use of Leadership and Managerial Skills
–        Table A-II/1, A-III/1 en A-III/6 for Application of Leadership and Teamworking Skills van de STCW Manila Amendments

Deelnemers niet in het bezit van een diploma stuurman, scheepswerktuigkundige of marof of studerend hiervoor ontvangen een bewijs van deelname.

Geldigheid

Onbeperkt

Cursusduur

3 aaneengesloten dagen

Lestijden

08.30 – 17.00 uur

Aantal cursisten

Minimaal 4, maximaal 7