Skip to main content
search
0

De herhalingsverplichting voor de STCW trainingen basisveiligheid, reddingmiddelen, snelle hulpverleningsboot en brandbestrijding voor gevorderden is ingegaan op 01-01-2017. Vanaf die datum moet een zeevarende aantonen dat de trainingen minder dan 5 jaar geleden zijn gevolgd. Het aantonen dient te gebeuren door middel van een certificaat.

Voor wat betreft de herhalingsverplichting voor de medische trainingen: medische eerste hulp en medische zorg, wordt gewezen op de website over medische trainingen


Uit de praktijk is gebleken dat er behoefte bestond aan een nadere uitleg inzake de ingangseisen voor deelname aan de STCW herhalingstrainingen basisveiligheid, reddingmiddelen, snelle hulpverleningsboot en brandbestrijding voor gevorderden. Na intensief overleg met betrokken partners, primair de leden van de Werkgroep Training Instituten (WTI) en de Koninklijke Vereniging Nederlandse Reders (KVNR) is een notitie met nadere uitleg opgesteld, alsmede een stroomschema welke op duidelijke wijze weergeeft wanneer men in aanmerking komt voor een herhalingstraining, in plaats van een volledige training.

Zie ook